Projekt cestného obchvatu mesta sa s malými zmenami trasy vracia späť k pôvodne navrhovanému variantu vedúcemu medzi mestami Zvolen a Sliač.

rychlostna cesta R2 Detva Zvolen 2015 | BBonline.sk, ZVonline.skInšpektorát kúpeľov a žriediel na základe argumentácie Národnej diaľničnej spoločnosti prehodnotil svoje stanovisko v otázke možného znečistenia spodných vôd a zmenil ho na podmienečné v prospech výstavby obchvatu. Proces prípravy výstavby tak môže byť spustený v priebehu niekoľkých týždňov. Reálne by sa mohlo začať stavať v priebehu piatich rokov.

Kompletné prepojenie západu a východu Slovenska prostredníctvom rýchlostnej cesty R2 sa pomaly stáva skutočnosťou. Štát sa okrem iného sústredí na problematické miesta na trase, ich dobudovanie považuje za jednu z priorít. Jedným z takýchto miest je aj prepojenie úseku Zvolen západ – Zvolen východ. Rýchlostná cesta končí pred Zvolenom, vodiči ďalej pokračujú cestou prvej triedy vedúcou priamo mestom, aby sa o niekoľko kilometrov opäť napojili na R2. V meste tak vzniká „lievik“, doprava spomaľuje, v špičkách dochádza k vytváraniu kolón. Tranzitná doprava robí problém obyvateľom blízkeho sídliska Sekier.

„Uvedomujeme si nepriaznivý stav pre mesto, a tiež zložitosť situácie pre samotných vodičov a cestujúcich. Obchvat mesta Zvolen považujeme za rozhodujúci úsek, pre mesto je prioritou jeho rozvoja. Zdá sa, že sa našlo riešenie v podobe návratu k severnému variantu,“ uviedol na stretnutí s predstaviteľmi mesta splnomocnenec vlády pre rýchlostné cesty Igor Janckulík.

dsc09911Pred niekoľkými mesiacmi NDS poverila projektantskú spoločnosť, aby vypracovala možnosti obchvatu mesta Zvolen. Tá priniesla tri varianty – prieťah mestom popod Lučeneckú cestu a dva ďalšie tunelové varianty vedúce južnejšími trasami. „Priznávam, že vtedy som bola veľmi sklamaná, riešenie totiž neobsahovalo severný variant, ktorý z pohľadu mesta vnímam ako najvýhodnejší. Ihneď som preto vyvolala stretnutie s projektantskou firmou, hovorila som zo zástupcami NDS aj Inšpektorátu kúpeľov a žriediel. Cieľ bol jasný – vrátiť do hry severný variant. Dnes sa veľmi teším, že sa nám to spoločne podarilo.“ uviedla na stretnutí primátorka Zvolena Lenka Balkovičová.

„Súbežne s predstavením nových variantov a s iniciatívou pani primátorky sme vyvolali rokovania medzi NDS, mestom Zvolen a Ministerstvom zdravotníctva SR. Cieľom bolo opätovne prediskutovať výhrady Inšpektorátu kúpeľov a žriediel k pôvodnému variantu. Rokovania boli napokon úspešné,“ hovorí generálny riaditeľ NDS Juraj Valent. Je všeobecne známe, že IKŽ v procese pripomienkového konania vyjadril zamietavé stanovisko v dôsledku obáv zo znečistenia minerálnych vôd pri samotnej výstavbe. Sporným bodom bola napríklad navrhovaná hĺbka tunela. S tou sa však diaľničiari vedia vysporiadať.

„Miesto tunelu urobíme len plytký zárez. Za použitia moderných technológií nie je problémom naplniť ani ďalšie podmienky IKŽ.  Dnes tak nič nebráni tomu, aby sa začalo naplno pracovať na projektovej dokumentácii. Teším sa, že som to mohol prísť oznámiť predstaviteľom zvolenskej samosprávy,“ doplnil generálny riaditeľ NDS.

zvolen-severny-obchvat
Jedna z pôvodných vizualizácií zámeru.

Samotná výstavba by mala začať do piatich rokov, predchádzať jej bude doplňujúci proces EIA posúdenia, následné vypracovanie jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie a ďalšie časovo náročné administratívne procesy.

Za severnú trasu bola po predstavení južných variant trasovania dokonca spísaná medzi Zvolenčanmi petícia. S nedávno predstavenými návrhmi nesúhlasilo ani vedenie mesta, zorganizovalo navyše diskusiu s obyvateľmi.