Dlho očakávané varianty cestného obchvatu Zvolena v smere východ-západ na trase rýchlostnej cesty R2 sú už verejne známe. Na pôdu mestského úradu ich prišiel minulý týždeň predstaviť zástupca projektovej firmy poverenej riešením tejto dopravnej situácie.

Zvolen obchvat nevyhnutne potrebuje. Jeho výstavba roky mešká, dopravná situácia na Lučeneckej ceste sa stáva čoraz zložitejšou. Pre mesto prichádza možnosť riešenia, aká sa pravdepodobne nezopakuje dlhé obdobie, jeho predstavitelia by sa mali rozhodnúť medzi tromi variantmi.

Mesto Zvolen chce severnú variantu

Najmä pre sťažnosti obyvateľov Sliača a obavy o tamojšie vodné zdroje, sa nateraz upustilo od varianty cez chotár tohto mesta neďaleko Zvolena. Nové varianty počítajú s južným trasovaním.

rychlostna cesta R2 Detva Zvolen 2015 | BBonline.sk, ZVonline.sk

Tunel popod terajšiu Lučeneckú cestu, dva južnejšie umiestnené tunely, z ktorých jeden vedie popod Pustý hrad a druhý popod sídlisko Sekier, alebo takmer celá cesta zakopaná pod zemou popod Javorie – najjužnejšia možnosť. Takéto alternatívy objazdu mesta navrhla spoločnosť Dopravoprojekt, poverená Národnou diaľničnou spoločnosťou vyhotovením zadania.

„Očakávali sme najmä návrat k najvýhodnejšiemu severnému variantu, v ktorom by rýchlostná cesta viedla medzi Sliačom a Zvolenom. Žiaľ nestalo sa, no určite sa ešte pokúsime vyvinúť tlak, aby sa tento stav prehodnotil,“ povedala primátorka Zvolena Lenka Balkovičová.

K predloženým návrhom sa vyjadrila, že odborníci ich práve v týchto dňoch dôkladne skúmajú. „Podzemný prieťah Lučeneckou cestou, teda variant, v ktorej by rýchlostná cesta viedla tunelom popod terajšiu cestu znamená pomerne veľký zásah do terajšieho dopravného systému mesta. Taktiež musíme citlivo pozerať na situáciu Sekierčanov, cieľom je zlepšiť ich dostupnosť do centra mesta. Určite k nemu v tomto duchu sformulujeme nemálo pripomienok,“ dodáva primátorka.

Pripomienky má magistrát aj k južným variantom, tie samotné však nie sú z hľadiska existujúceho dopravného systému až tak problémové. Otázkou opäť ostáva riešenie na Sekieri, kde by museli padnúť aj niektoré domy, čo je podľa primátorky problém. V prípade najjužnejšej alternatívy ide asi skôr o teoretickú úvahu. Takmer celý by viedol pod zemou, čo by celú stavbu mnohonásobne predražilo.

Ako sa rozhodne mesto?

„Situácia je taká, že tu máme podzemný prieťah popod Lučeneckú cestu a dva južné varianty, ktoré nám však neriešia bolestivú dopravnú situáciu v centre mesta. Južné cesty totiž nebudú využívať vodiči v smere Banská Bystrica – Detva, opäť si budú skracovať cestu cez mesto, čo je problém už dnes. Pôjde o ťažké rozhodnutie, v ktorom bude určite zohrávať úlohu aj fakt, že ak by sme odmietli všetky možnosti, môžeme do budúcnosti očakávať ešte väčší nárast dopravy cez Lučeneckú cestu. A to by znamenalo prehĺbenie súčasného problému. V tejto situácii naozaj máme o čom premýšľať. Kľúčové ostáva zlepšiť situáciu Sekierčanov a tiež dopravnú situáciu samotného mesta, tomu podriaďujeme celý ďalší postup,“ uviedla zvolenská primátorka Balkovičová.