Aj keď sa pre malý záujem z portálu ZVonline.sk vytratila rubrika blog, stále radi publikujeme vaše názory na našom portáli. K aktuálnej téme obchvatu mesta sa teraz vyjadril aj nezávislý mestský poslanec, člen klubu Patrioti, a predseda petičného výboru za severnú trasu obchvatu Zvolena Peter Košík.


Nedá mi vysloviť verejne ešte zopár postrehov k obchvatu Zvolena, ktoré ma za poslednú dobu zaujali. Ktosi sa snaží severný variant obchvatu mesta Zvolen úplne zastaviť. Stále dookola sa opakuje o možnom poškodení prameňov. Dokonca sa vytiahol argument o tektonickom zlome medzi Zvolenom a Sliačom, ktorý sa údajne môže poškodiť. No nalejme si trochu čistého vína a polo otázkami pootvoriť dvere do zakázanej komnaty pravdy. Ak sa bavíme o ceste cez tektonický zlom, tak by ma zaujímalo ako riešia tento problém v Kalifornii či v Japonsku, kde doslova žijú na tektonických zlomoch. Majú tam postavené diaľnice a cesty. A čo taký Island? Ktorý leží na dvoch kontinentálnych platniach a z tektonických zlomov chŕli na povrch vody z podzemných prameňov. Tiež majú na Islande postavené diaľnice. Určite spôsobom, ktorým si pramene vedia ochrániť. Asi by sa bolo treba ich spýtať ako to stavali a urobiť to tak aj u nás. Fotka hovorí za všetko. Ako hovorí odborná literatúra: „Priebeh Štureckého zlomu južným smerom môžeme viditeľne sledovať zo Zvolenskej kotliny cez Dudince až po Budapešť, kde podmieňuje výver viacerých termálnych prameňov.“ A zase sa musím nahlas pýtať koľko ciest, diaľnic, rýchlostých komunikácií a podpivničených budov stojí na tomto tektonickom zlome alebo ním prechádza?

RD 1ochrpasmoSliačPred pár rokmi niekto zneužil neznalosť obyvateľov Sliača a vystrašil ich že im majú stavať diaľnicu cez mesto. Nie je to pravda a dobre ich oklamal a zneužil ich podpisy. My v petícii žiadame rýchlostnú severnú trasu mimo Sliača a Zvolena, cez nezastavané územie. Navrhol som nadzemný variant R2, ktorý v žiadnom prípade nemôže poškodiť minerálne pramene. Okrem iného dve desaťročia bola pôda v okolí letiska zamorovaná ropnými látkami, to nepoškodilo pramene minerálnych vôd? Piliere v hĺbke 5 metrov a vzdialené od prameňov 700 metrov nikdy neohrozia pramene minerálnych vôd. Ak so mnou niekto nesúhlasí, prosím. Tak sa pýtam znova: Piliere pod R1 medzi Zvolenom a B.Bystricou tiež poškodili pramene? Výkop pod základy budov (do hĺbky niekoľko metrov) v areáli kúpeľov tiež poškodili minerálne pramene? Dokonca nedostavaný kolos – torzo budovy kúpeľného domu (základy do hĺbky niekoľkých metrov) len pár metrov vzdialený od prameňa Lenkey tiež poškodil pramene minerálnych vôd? A v neposlednom rade citlivá no trefná otázka: prečo niekto povolil výstavbu rodinných domov na Sliači v ochrannom pásme prvého stupňa prírodných liečivých zdrojov? Na snímke ulíc M.Nešpora a Poľovníckej je to pekne viditeľné!!! Možno sa pásmo rozšírilo až po ich výstavbe, no pramene to asi nepoškodilo. Výkop základov na tak rozsiahlej ploche a v tesnej blízkosti minerálnych prameňov v 1. ochrannom pásme?

Toľko pochybení, toľko faktov a koľko nezodpovedaných otázok mi umožňuje smelo vyhlásiť že je tu účelové zavádzanie verejnosti a bojkotovanie zámeru výstavby R2 medzi Zvolenom a Sliačom. Jedine R2 – SEVERNÝ VARIANT nadzemnou trasou je pragmatický, najlacnejší, najekologickejší a najľahšie postaviteľný obchvat Zvolena! Ďakujem za pozorné prečítanie môjho článku a pokračujeme v petícii ďalej.

Peter Košík


Uvedený príspevok nie je súčasťou redakčného obsahu portálu ZVonline.sk.


Chcete na ZVonline.sk publikovať vaše názory na aktuálne témy v súvislosti so Zvolenom? Môžete nám ich zasielať na adresu nazory@zvonline.sk, vždy aj s krátkym predstavením autora. Redakcia si však vyhradzuje právo publikovať len vybrané príspevky.