Viac ako stovka záujemcov si prišla vypočuť stanovisko mesta k predstaveným variantom trasy cestnému obchvatu. Búrlivá diskusia sa točila najmä okolo k možnosti, že by rýchlostná cesta viedla popod jestvujúcu Lučeneckú cestu, ľudia i vedenie mesta sa zhodli, že najlepší by bol severný variant.

DSC_1077Obchvat mesta je kľúčovou záležitosťou najmä pre Sekierčanov, ktorí roky upozorňujú na zlé dopravné spojenie s mestom. Obrovská intenzita dopravy na Lučeneckej ceste, ktorou denne prejde takmer 40 tisíc áut, ich takmer odrezala od mesta. Nečudo, že predstavitelia mesta Zvolen zvolili diskusiu na tomto sídlisku.

„Pri otázke obchvatu veľmi citlivo zvažujeme práve otázku ľudí žijúcich na Sekieri. Obchvat mesta by v prvom rade pomohol im, preto sme prišli diskutovať sem a opýtať sa ľudí na ich názor. Diskusia bola miestami emotívna, no veľmi otvorená. Ľudia hovorili o svojich obavách, no prišli aj s konštruktívnymi návrhmi, čo si veľmi cením. Presne to je postup, akým napokon môžeme docieliť najlepšie riešenie pre mesto a jeho obyvateľov,“ uviedla primátorka mesta Lenka Balkovičová.

Práve pohľady odborníkov, ale aj širšej verejnosti by mali byť zapracované do pripomienok mesta k jednotlivým variantom a následne predostreté projektantom ako návrhy na zlepšenie. Najviac vášní vyvolal návrh, ktorý by mal viesť popod jestvujúcu Lučeneckú cestu. Mnohí z diskutujúcich prejavili obavy z hluku či výfukových plynov.

Ako to vidí hlavný architekt mesta Peter Kašša? „Je potrebné si uvedomiť, že sme stále v procese skúmania jednotlivých variantov. Až následne dôjde k ich širokému odbornému posudzovaniu, k slovu sa bezpochyby dostanú aj odborníci na životné prostredie. Dnes verejnosti vlastne len predstavujeme jednotlivé trasy a pýtame sa ľudí na názor, ktorý by sme vedeli premietnuť do pripomienok mesta. Môže sa stať aj to, že pri posudzovaní dopadov na životné prostredia napokon neprejde žiaden z variantov.“

DSC_1076Kašša na stretnutí detailne predstavil všetky možnosti trasovania – variant vedúci popod Lučeneckú cestu, popod sídlisko Sekier, aj variant ktorý tunelmi z juhu obchádza celé mesto. Zmienil sa aj o severných variantoch, ktoré nateraz vyzerajú byť zastavené kvôli obavám zo straty minerálnych vôd, nakoľko mesto ich ešte stále nepovažuje za definitívne zamietnuté.

„Najideálnejším riešením by bolo, keby sme rýchlostnú cestu opäť „vytiahli“ na sever a trasovali ju medzi Zvolenom a Sliačom ako bola kedysi plánovaná. Robíme čo sa dá, komunikujeme tak s Inšpektorátom kúpeľom a žriediel ako aj s Národnou diaľničnou spoločnosťou či samotnými projektantmi, snažíme sa hľadať riešenia. Je to náročné vzhľadom na zamietavé stanoviská z minulosti, no za sever sa budeme zasadzovať aj naďalej. Pretože to je riešenie, ktoré by Zvolenu a jeho obyvateľom pomohlo najviac. Zároveň pripomienkujeme aj zvyšné trasy, lebo sme povinní  hľadať všetky dostupné možnosti riešenia situácie,“ podotkla na margo severného trasovania primátorka.

Diskusia trvala do neskorých večerných hodín, pri odchode ľudia vítali, že predstavitelia mesta prišli, aby ich oboznámili so situáciou a opýtali sa na ich názor.