Komunálne voľby 2014 – Zvolen

zvolen msu printscreen mestsky uradVoľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra budú prebiehať od 7.00 do 20.00 h, a teda kratšie ako pri ostatných voľbách.

Voliť môžu všetci občania na 18 rokov s trvalým pobytom v obci, alebo mestskej časti, teda aj cudzinci prihlásený na trvalý pobyt. Na hlasovacích lístkoch krúžkujeme. Na hlasovacom lístku kandidátov na primátora mesta jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva za náš obvod maximálne toľko kandidátov, koľko bude za daný obvod zvolených – tento počet je na hlasovacom lístku uvedený. Volič môže zakrúžkovať menej kandidátov, ak zakrúžkuje viac, hlasovací lístok nebude platný.

Kandidáti na primátora mesta Zvolen

1. Lenka Balkovičová, Ing., 52 r., ekonómka, Kimovská 30, nezávislá kandidátka
2. Miroslav Kusein, Ing. 57 r., primátor, M.M. Hodžu 20, Smer-SD, SNS, HZD, SDS, NaS, SZ, EDS, SF, KSS, SOĽ, SMS, ZRS.
3. Matej Snopko, 50 r., podnikateľ, Balkán 2044/29, nezávislý kandidát

Tip: O post primátora Zvolena sa napokon uchádzajú len traja kandidáti

Kandidáti na poslancov mesta Zvolen

Zoznam kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva vo Zvolene

Kandidáti na starostov obcí okresu Zvolen

Zoznam kandidátov na starostov obcí v okrese Zvolen

Volebné okrsky v meste Zvolen

Zvolenčania budú voliť v šiestich volebných obvodoch. Určenie okrskov a volebných miestností podľa jednotlivých ulíc nájdete tu…