voľby-350x291O 25 kresiel v pléne Mestského zastupiteľstva vo Zvolene zabojuje v novembrových voľbách 115 kandidátov. Je to výrazne menej ako v posledných voľbách v roku 2010, keď sa o poslaneckú stoličku uchádzalo 146 kandidátov.

Vo volebnom obvode 1 – Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, osada Sekier sa o šesť poslaneckých kresiel uchádza 31 kandidátov. V obvode číslo 2 – Zlatý Potok, Bakova Jama, Lukové, Zolná sa o tri kreslá zaujíma 16 kandidátov. V treťom obvode zahrňujúom sídlisko Západ a Stráž. kde sa volí 7 poslancov, kandiduje celkom 30 kandidátov. Vo štvrtom obvode Podborovej a Borovej hory zabojuje o jedno kreslo päť poslancov, v piatom obvode východnej časti mesta sa o tri mandáty uchádza dvanásť kandidátov. V poslednom 6. obvode mestskej zóny Západ sa o päť miest v zastupiteľstve uchádza 21 kandidátov.

Voľby do orgánov samosprávy mesta sa uskutočnia 15. novembra. O primátorské kreslo sa budú vo voľbách uchádzať traja kandidáti.

Obvod 1 – Sekier, Záhonok, Lipovec, Môt’ová, Kráľová, osada Sekier
(vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov)

1. Ružena Babicová, Ing., 66 r., inžinierka geodézie, kartografie a katastra, Zvolen, gen. Asmolova 2008/96, NOVA

2. Rastislav Baláž, 33 r., súkromný podnikatel‘, Zvolen, R.Jašíka 1867/5, nezávislý kandidát

3. Janka Bartíková, 60 r., novinárka, Zvolen, gen. Svobodu 1999/66, Strana TIP

4. Radovan Bartoš, 21 r., umelec, Zvolen, Záhonok 488/5, Strana moderného Slovenska

5. Martin Bád’onsky, Ing., 26 r., drevársky inžinier, Zvolen, Záhonok 873/15, SMER-sociálna demokracia

6. Ján Blazsek , 43 r., podnikateľ, Zvolen, J.Gagarina 2418/85, nezávislý kandidát

7. Ladislav Čierny, 40 r., podnikatel‘, Zvolen, Svätoplukova 8303/7, SMER-sociálna demokracia

8. Eva Čunderlíková, MUDr., MPH, 59 r., lekárka, Zvolen, Záhonok 1195/17, Slovenská demokratická a krest’anská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita

9. Matúš Digo, Ing.,35 r., manažér, Zvolen, Záhonok 1195/17, SMER-sociálna demokracia

10. Mária Dolinská, PaedDr., 59 r., stredoškolská učitel’ka, gen. Svobodu 1974/21, nezávislá kandidátka

11. Peter Drozdík, Mgr., 42 r., vedúci zamestnanec, Zvolen, Obrancov mieru 165/12, nezávislý kandidát

12. Jozef Hudec, MUDr., 61 r., lekár, Zvolen, J.Poničana 2407/7, SMER-sociálna demokracia

13. Branislav Husár, Ing., 36 r., konštruktér, Zvolen, Záhonok 2448/37, nezávislý kandidát

14. Milan Jančiar, Ing., 67 r., technik, Zvolen, Svätoplukova 7768/18, SMER-sociálna demokracia

15. Martin Kamenský, Ing., CSc., 62 r., lesný inžinier, Zvolen, gen. Asmolova 88, Krest’anskodemokratické hnutie

16. Mária Kaštierová, Ing., 50 r., nezamestnaná, Zvolen, Dubová 14, Strana zelených Slovenska

17. Jaroslav Kolibík, 50 r., hasič-záchranár, Zvolen, gen. Svobodu 1976/25, Strana moderného Slovenska

18. Peter Košík, Ing., PhD., 38 r., štátny zamestnanec, Zvolen, 11. marca 384/15, nezávislý kandidát

19. Timea Laššáková, PhDr., 39 r., vedúca zariadenia sociálnych služieb, Zvolen, Záhonok 873/15, SMER- sociálna demokracia

20. Ľuboslav Lepáček, 47 r., podnikatel‘, Zvolen, Námestie SNP 4/7, Strana TIP

21. Daniel Lešinský, Ing., PhD., 40 r., environmentálny inžinier, Zvolen, Záhonok 1195/19, nezávislý kandidát

22. Katarína Lešková, Ing., 35 r., nezamestnaná, Zvolen, Dubová 2, Strana zelených Slovenska

23. Dušan Macoszek,Ing., 57 r., výrobný manažér, Zvolen, Kimovská 20, Slovenská národná strana

24. Martina Mészáros Bariaková, JUDr., 35 r., advokátka, Zvolen, gen. Svobodu 1999/68, Slovenská demokratická a krest’anská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita

25. Ľubomír Mikulčík, 48 r., obchodný zástupca, Zvolen, gen. Svobodu 1999/72, Strana moderného Slovenska

26. Róbert Orság, 37 r., živnostník, Zvolen, Školská 2459/76, Slovenská demokratická a krest’anská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita

27. Silvia Pivarčiová, Mgr., 35 r., pedagogička, Zvolen, Na Hôrke 1785/7, Národ a spravodlivosť – naša strana

28. Ján Podkonický, 62 r., hokejový tréner, Zvolen, J.Gagarina 91, Slovenská národná strana

29. Miroslav Sekereš, Mgr., 46 r., súdny úradník, Zvolen, Pribinova 742/81, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita

30. Štefan Schnitzer, Ing., 44 r., prednosta MsÚ, Zvolen, Obrancov mieru 168/18, Slovenská demokratická a krest’anská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita

31. Ján Vincel, Ing., 58 r., štátny zamestnanec, Zvolen, Strážska cesta 1139/31, Konzervatívni demokrati Slovenska

Obvod 2 — Zlatý Potok, Bakova Jama, Lukové, Zolná
(vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci)

1. Miroslav Čeman, 42 r., živnostník, Zvolen, M.Rázusa 22, nezávislý kandidát

2. Ján Čierny, Ing., 58 r., súkromný podnikateľ, Zvolen, A.Hlinku 2311/16, SIEŤ

3. Ján Dolniak , Ing., 43 r., vedúci prevádzky, Zvolen, A. Hlinku 14, nezávislý kandidát

4. Dušan Gonda, Ing., 37 r., ekonóm, Zvolen, Námestie slobody 13, Slovenská närodná strana

5. Michal Hazlinger, Mgr., 30 r., pedagóg, Zvolen, A.Hlinku 2330/2, SMER-sociálna demokracia

6. Ján Jurný, Ing., 47 r., manažér, Zvolen, M.Rázusa 1753/22, SMER – sociálna demokracia

7. Marek Kabát, 31 r., koordinátor, Zvolen, Prachatická 1798/15, Národ a spravodlivosť naša strana

8. Stanislav Kollár, 49 r., technický vedúci, Zvolen, M.Rázusa 2203/56, Strana demokratického Slovenska

9. Róbert Olšiak, 36 r., projektový manažér, Zvolen, A.Hlinku 18, Slovenská demokratická a krest’anská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita

10. Jozef Paločko, Ing., 52 r., súkromný podnikatel‘, Zvolen, Prachatická 41, Krest’anskodemokratické hnutie

11. Marián Paulenka, Ing., 61 r., dopravný inžinier, Zvolen, Centrum 2412/41, SMER-sociálna demokracia

12. Peter Rak, Ing., 55 r., technik, Zvolen, A.Hlinku 41, Hnutie za demokraciu

13. Miroslav Slížik, PhDr., Mgr., PhD., 35 r., vysokoškolský učitel‘, reprezentačný tréner v karate, Zvolen, A. Hlinku 2556/31, nezávislý kandidát

14. Petra Šiagiová, Ing., PhD., 27 r., asistent, Zvolen, Zolnianska 3075/22, 99% – občiansky hlas

15. Branislav Tóth, Mgr., 41 r., predajca vozidiel, Zvolen, M.Rázusa 1751/46, nezávislý kandidát

16. Róbert Vasil, 41 r., pracovník v oblasti kultúry, Zvolen, A. Hlinku 2330/2, nezávislý kandidát

Obvod 3 – sídlisko Západ, Stráž
(vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov)

1.    Elena Andelová, 60 r., dôchodkyňa, Zvolen, Kremnická 6, Hnutie za demokratické Slovensko

2. Ondrej Babic, Ing., 52 r., technik, Zvolen, K. Šmidkeho 4, Kresťanskodemokratické hnutie

3. Eva Baluchová, 45 r., ekonómka, Zvolen, Novozámocká 1447/27, SMER – sociálna demokracia

4. Vladimír Bella, Ing., 54 r., technik, Zvolen, Kremnická 1, nezávislý kandidát

5. Zuzana Drinková, Ing., 33 r., živnostníčka, Zvolen, Kremnická 2431/9, Konzervatívni demokrati Slovenska

6. Miroslav Gálik, PaedDr., 52 r., pedagóg, Zvolen, Novozámocká 3209/15, Národ a spravodlivost‘ – naša strana

7. Albín Geršič, Ing., 55 r., výsluhový dôchodca, Zvolen, Novozámocká 3209/15, nezávislý kandidát

8. Peter Hričina, 50 r., hokejový tréner, Zvolen, Tulská 2490/41, nezávislý kandidát

9. Michal Hybský, Bc., 27 r., asistent poslanca Európskeho parlamentu, Zvolen, A. Nográdyho 561/10, SMER – sociálna demokracia

10. Peter Chovan, Ing., 36 r., manažér, Zvolen, Imatra 2445/1, SMER – sociálna demokracia

11. Ľubomír Ivan, JUDr., 31 r., advokát, Zvolen, Tulská 9, Krest’anskodemokratické hnutie

12. Jozef Ježík, MUDr., 47 r., lekár, Zvolen, M.R.Štefánika 1696/18, SMER – sociálna demokracia

13. Martina Kmeťová, 26 r., referentka, Zvolen, Pražská 1451/13, Ľudová strana Naše Slovensko

14. Ján Marko, Ing., 56 r., riaditel‘ školy, Zvolen, Novozámocká 2477/5, SMER-sociálna demokracia

15. Alexandra Mašlárová, 26 r., zamestnanec, Zvolen, Novozámocká 3209/15, Hnutie za demokratické Slovensko

16. Milan Micháľ, MVDr., 54 r., veterinár, Zvolen, Sosnová 4564/1, NOVA

17. Samir Moumani, Ing., 38 r., konatel‘ spoločnosti, Zvolen, Kimovská 36, SIEŤ

18. Zuzana Niščáková, Ing., 50 r., diplomovaná učitel’ka tanca, Zvolen, Novozámocká 3212/22, Slovenská demokratická a krest’anská únia – Demokratickä strana, Sloboda a solidarita

19. Ladislav Nosál, JUDr., 66 r., dôchodca, Zvolen, Kremnická 6, Hnutie za demokratické Slovensko

20. Marián Ološtiak, Ing., 63 r., ekonóm, Zvolen, Imatra 2445/5, Strana občianskej l’avice

21. Lucián Ošust, Mgr., 45 r., štátny zamestnanec, Zvolen, Strážska cesta 27, Slovenská demokratická a krest’anská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita

22. Anna Paľovová, Mgr., 50 r., konzultant, Zvolen, L.Štúra 5150/62, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita

23. Július Pántik, MUDr., 30 r., lekár, Zvolen, L.Štúra 2550/16, NOVA,

24. Štefan Repko, Ing., 53 r., riaditeľ, Zvolen, K.Šmidkeho 1445/8, SMER-sociálna demokracia,

25. Mária Slováková, MUDr., 61 r., stomatologička, Zvolen, Novozámocká 3210/19, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita

26. Alžbeta Staníková, Mgr., 60 r., riaditel’ka školy, Zvolen, Imatra 2445/3, SMER­sociálna demokracia

27. Igor Šufliarsky, Ing., 57 r., projektový manažér, Zvolen, A.Nográdyho 561/2, Slovenská národná strana

28. Alexander Vágner, Ing., 65 r., projektant, Zvolen, Kremnická 1, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita

29. Martin Zachar, Ing., PhD., 33 r., vysokoškolský pedagóg, Zvolen, A. Nográdyho 19, EUROPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

30. Ľubomír Zubčák, ing., 57 r., lesný inžinier, Zvolen, Novozámocká 2527/4, Slovenská l’udová strana

Obvod 4 – Podborová, Borová hora
(vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec)

1. Ľubomír Danko, Ing., 53 r., technik, Zvolen, Jedl’ová 25, Slovenská demokratická a krest’anská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita

2. Ľubomír Kučera, Bc. , 42 r., technik, Zvolen, Partizánska 1532/19, SIEŤ

3. Vladimír Lupták, Ing., 54 r., dopravný inžinier, Zvolen, Jedl’ová 3, Hnutie za demokraciu

4. Jaroslav Marko, Ing., 45 r., štátny zamestnanec – profesionálny vojak, Zvolen, J.Bánika, 8049/9, SMER-sociálna demokracia

5.  Pavol Šulc, JUDr., Ing., 57 r., právnik, Zvolen, Smreková 3379/7, NOVA

Obvod 5 – CMZ Východ
(vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci)

1. Jana Babicová, Ing., 56 r., strojná inžinierka, Zvolen, Jaselská 8400/16, SMER-sociálna demokracia

2. Richard Bradáč, Mgr., 42 r., vedúci zamestnanec, Zvolen, J.Hollého 800/2, nezávislý kandidát

3. Peter Časnocha, MUDr., 47 r., lekár, Zvolen, Bystrický rad 17, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita

4. Jozef Hrdlička, 59 r., živnostník, Zvolen, J.Bottu 451/16, Slovenská národná strana

5. Ladislav Janiczek, Mgr., 47r., živnostník, Zvolen , Sokolská 25, Kresťanskodemokratické hnutie

6. Ivan Koza, 52 r., mechanik kol’ajových vozidiel, Zvolen, J.Donča 2018/3, 99% – občiansky hlas

7. Richard Kozár, MUDr., MPH, 49 r., lekár, Zvolen, M.R.Štefánika 53, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita

8. Darina Kvetanová, 55 r., ekonómka, Zvolen, J.Jesenského 800/3, SMER – sociálna demokracia,

9. Zuzana Makoviniová, Ing., 41 r., referentka, Zvolen, Smreková 3378/5, Robíme to pre deti – SF

10. Peter Pavelka, Ing., 53 r., štátny zamestnanec, Zvolen, Strakonická 2411/1, SMER – sociálna demokracia

11. Jaroslav Stehlík, Ing., 44 r., živnostník, Zvolen, Námestie slobody 2013/1, nezávislý kandidát

12. Pavel Žabenský, Ing., 56 r., pedagóg, Zvolen, Ľ.Fullu 1967/13, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita

Obvod 6 – CMZ Západ
(vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov)

1. Milan Barna, Ing., PhD., 46 r., vedec, Zvolen,M.R.Štefánika 26, Kresťanskodemokratické hnutie

2. Jozef Belička, 60 r., koordinátor, Zvolen, M.R.Štefánika 23, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

3. Ivona Beňová, Mgr., 61 r., stredoškolská učitel’ka, Zvolen, Ľ.Štúra 2550/10, SMER¬sociálna demokracia

4. Ondrej Bod’a, Ing., 67 r., dôchodca, Zvolen, V.P.Tótha, 2027/6, NOVA

5. Martin Caudt, Ing., 47 r., manažér, Zvolen, Lihoveckého 1855/2, Slovenská demokratická a kresťanská únia — Demokratická strana, Sloboda a solidarita

6. Milan Čarnoký, MUDr., 66 r., lekár, Zvolen, J.Král’a 1413/7, SMER-sociálna demokracia

7. Martin Čuchor, Ing., 36 r., technik, Zvolen, Medveckého 2, Hnutie za demokraciu

8. Juraj Družbacký, PaedDr., 46 r., pedagóg, Zvolen, J.D.Matejovie 1515/21, SMER-sociálna demokracia

9. Andrej Finďo, Ing., 67 r., dôchodca, Zvolen, Borovianska 67, Slovenská
demokratická a kresťanská únia — Demokratická strana, Sloboda a solidarita

10. Štefan Fuchsleitner, Ing., 65 r., dôchodca, Zvolen, M.R.Štefánika 6, Strana zelených Slovenska

11. František Hropko, 49 r., podnikatel‘, Zvolen, J.Bánika 1991/14, Slovenská demokratická a kresťanská únia — Demokratická strana, Sloboda a solidarita

12. Mariana Luptáková, 41 r., podnikatel’ka, Zvolen, J.Král’a 1562/13, SMER-sociálna demokracia

13. Dáša Melicheríková, Mgr., 44 r., súdna prekladatel’ka, Zvolen, Dukelských hrdinov 22, nezávislá kandidátka

14. Stanislav Pekár, 47 r., obchodný manažér, Zvolen, Novozámocká 1347/65, Slovenská demokratická a kresťanská únia — Demokratická strana, Sloboda a solidarita

15. Marcela Priadková, Ing., 62 r., učitel’ka základnej školy, Zvolen, Kimovská 40, SIEŤ

16. Jozef Rojík, PhDr., Ing., PhD., 57 r., vysokoškolský učitel‘, Zvolen, J. Král’a 1824/8, Konzervatívni demokrati Slovenska

17. Matej Snopko, 50 r., podnikatel‘, Zvolen, Balkán 2044/29, nezávislý kandidát

18. Gabriela Stacherová, Ing., 34 r., podnikatel’ka, Zvolen, Š. Moyzesa 1178/31, NOVA

19. Mária Sujová, Ing., 58 r., manažérka, Zvolen, Kimovská 38, Slovenská národná strana

20. Jana Szedélyová, MUDr.,47 r., lekárka, Zvolen, J.Kozáčeka 1855/41, SMER-sociálna demokracia

21. Michal VIkolinský, JUDr., 38 r., mediátor, Zvolen, Námestie slobody 22, Strana moderného Slovenska