Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva sa prejednávali body týkajúce sa daní a poplatkov v meste Zvolen.

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o výške daní a poplatkov. Občania budú musieť platiť viac za komunálny odpad a nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve. Sadzby poplatkov a daní, ktoré sa mesto rozhodlo zvýšiť, sa nemenili od roku 2005. Pre obyvateľov predstavujú prudký nárast vzhľadom na to, že ich výška bola upravená po šiestich rokoch nárazovo a nie postupne.

Výber daní z majetku, respektíve  daní z nehnuteľností bude oproti roku 2011 vyšší o 232 113 €. Pre rok 2012 je zvýšenie sadzieb týchto daní o 10 %.

Taktiež sa bude zvyšovať aj poplatok za komunálny odpad. Za posledných 5 rokov stúplo množstvo odpadu o viac ako 1 300 ton, čo sa prejavuje hlavne na zvýšení separovaného zberu. Z toho vyplýva rast výdavkov spojených so zberom a likvidáciou odpadu. Platiť budú občania mesta Zvolen o 15% viac ako v predošlom roku.  Poplatok za služby sa zvýši z 18,17 eur  na 21 eur a pre právnické osoby a podnikateľov zo sumy 34,52 eur na 37,97 eur.

K zníženiu dochádza u daní za užívanie verejného priestranstva a to hlavne kvôli plateným parkovacím miestam a rozdeleniu parkovacích zón v centrálnej časti mesta. Znížila sa aj sadzba za umiestnenie terasy na Námestí SNP, Sládkovičovej a Trhovej ulici. Konkrétne je sadzba znížená z 0,265 € za meter štvorcový za deň na 0,20 €.