Už v predchádzajúcom roku sa mestu Zvolen podarilo získať takmer tri milióny eur z eurofondov. Tento rok mesto čaká realizácia veľkých projektov, aj keď medzi nimi nebude výstavba nového kúpaliska a plavárne na Barinách.

Podľa slov primátorky mesta Lenky Balkovičovej, bude najväčšou investíciou roka rekonštrukcia predstaničného priestoru v okolí železničnej stanice. Na tento projekt sa podarilo získať viac ako 1,8 mil. eur.

Pôjde o úplnú premenu vstupnej brány do mesta. Podľa architekta mesta Petra Kaššu sa kompletne vymenia povrchy ciest a chodníkov, lavičky, smetné koše, informačné tabule, dokonca autobusové zastávky. Zavedie sa tiež nový systém parkovania či informačný systém a obmení sa tamojšia zeleň.

„Pribudne nové moderné osvetlenie, ktoré doteraz veľmi chýbalo a ktoré určite zvýši bezpečnosť tohto frekventovaného priestoru,“ hovorí hlavný architekt Peter Kašša. V priestore by mali pribudnúť aj nové kamery.

Mesto v minulom roku začalo revitalizovať i Park Višňovského, ktorý nadväzuje na predstaničný areál. Aj tam by malo dôjsť k úprave zelene tak, aby sa zvýšila prehľadnosť a svetlosť parku.

„Druhým najväčším projektom v meste bude dlhoočakávaná revitalizácia vnútrobloku Hrnčiarska, J. Kozáčeka a Bystrický rad, pôjde prevažne o výmenu povrchov, doplnenie lavičiek, pitných fontán, detských ihrísk a vytvorenie relaxačných zón pre obyvateľov nielen tejto časti, ale celého mesta,“ informuje primátorka Lenka Balkovičová. Na tento projekt magistrát získal z eurofondov celkovo 800 000 eur.

Mesto získalo ďalšie zdroje na vybudovanie odborných učební na štyroch základných školách. „Pôjde o zriadenie a vybavenie deviatich odborných učební a dvoch knižníc v celkovej hodnote takmer pol milióna eur,“ hovorí vedúci odboru školstva Miroslav Marcinko.

Okrem toho prebieha obstarávanie na dodávateľa prác pri rekonštrukcii dvoch školských dvorov na ZŠ Námestie mládeže a ZŠ M. Rázusa. „Už na jeseň by sme chceli začať pracovať aj na projekte školského dvora na ZŠ J. Alexyho. Takže takmer milión eur z rozpočtu mesta pôjde do školstva a športových areálov určených nielen školákom, ale aj širokej verejnosti,“ hovorí Marcinko a dodáva: „Veríme, že moderný vzhľad športovísk zvýši záujem o športovanie tak u detí, aj dospelých.“