Ak bude chcieť Mesto Zvolen stavať kúpalisko a neskôr plaváreň v oblasti Bariny, bude musieť meniť územná plán mesta. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, rozhodlo v odvolacom konaní, že kúpalisko a plaváreň sú v rozpore so súčasnou záväznou koncepciou rozvoja výstavby Zvolena.

Príprava kúpaliska a plavárne na Barinách trvala dva roky. Na jar 2018 sa pripravovalo na začatie výstavby kúpaliska, avšak územné rozhodnutie bolo pozastavené protestom prokurátorky.

Radnica sa odvolala, no Okresný úrad v Banskej Bystrici tiež územné rozhodnutie zrušil. Aj proti nemu sa Mesto Zvolen odvolalo a tentokrát už odvolanie posudzovalo ministerstvo, ktoré bolo ešte prísnejšie než Okresný úrad v Banskej Bystrici. Rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby SR z 12. decembra 2018 bolo zamietnuté odvolanie Mesta Zvolen a bolo potvrdené rozhodnutie Okresného úradu B. Bystrica – Odbor výstavby a bytovej politiky, ktorým bolo územné rozhodnutie o umiestnení stavby Mestské kúpalisko Zvolen – Bariny zrušené.

Ministerstvo konštatovalo šesť porušených paragrafov stavebného zákona, štyri porušené paragrafy správneho poriadku a dva porušené paragrafy príslušnej vyhlášky. Rozhodnutie tiež obsahuje konštatovanie, že ide o nekvalifikovane podaný návrh na územné rozhodnutie a že v jednom bode odvolania išlo o hrubé porušenie zákona.

Hovorca zvolenskej primátorky Martin Svatuška už avizoval, že mesto bude rozhodnutie rešpektovať. Nemôže sa už totiž voči nemu odvolať.

Plány primátorky sa teraz musia podriadiť poslancom

Výstavba nového kúpaliska a plavárne spolu so športovým areálom v lokalite Barín patrila medzi hlavné priority primátorky Lenky Balkovičovej už v minulom volebnom období, kedy tento zámer aj poslanci schválili. Keďže však nebol v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, z plánov nateraz nič nebude. Nemožno totiž očakávať, že by nové zloženie zastupiteľstva tento plán primátorky opätovne podporilo a schválilo zmenu územného plánu na tento účel.

Väčšinu v poslaneckom zbore má totiž klub Zvolen pre ľudí na čele s vyzývateľom primátorky a neúspešným kandidátom na hlavu mesta Matejom Snopkom a poslancom Petrom Košíkom. Obaja patria medzi dlhodobých podporovateľov myšlienky obnovy, respektíve zväčšenia súčasnej plavárne a v prípade kúpaliska skôr rekonštrukcie Neresnice, ako budovania nového areálu.

„Spravíme všetko pre to, aby sme splnili našu programovú prioritu – a tou je bezodkladná rekonštrukcia kúpaliska Neresnica a jeho opätovné otvorenie. Budeme rokovať s pani primátorkou, aby v najbližšej letnej sezóne mali Zvolenčania moderné miesto na kúpanie a nemuseli dochádzať do Banskej Bystrice či na Kováčovú,“ avizujú už teraz poslanci klubu Zvolen pre ľudí na svojom webe.