Všeobecné záväzné nariadenie

BBonline.sk Logo 25.7.2011

Aké dane musíte platiť za domáceho miláčika?