Väčšina obyvateľov mesta má v rodinných domoch alebo bytoch štvornohého spoločníka. Vlastniť domáceho miláčika však nie je zadarmo. Daň za psa tvorí jednu z daní, ktoré vyberá každé slovenské mesto. Mesto Zvolen vyberanie dane za psa upravuje všeobecným záväzným nariadením.

Platiť daň za štvornohého miláčika musí každý majiteľ psa staršieho ako šesť mesiacov. Keď nie je  možné preukázať, kto je majiteľom psa, tak sa platiteľom dane stáva jeho držiteľ, no za psa, ktorý je umiestený v útulku sa táto daň nevyberá. Osoby, ktoré sú zdravotne ťažko postihnuté, túto daň platiť nemusia.

Čiže ak ste majiteľom psíka, ktorý dosiahol šesť mesiacov, ste povinný túto skutočnosť oznámiť na Mestskom úrade vyplnením príslušného tlačiva o vzniku  daňovej povinnosti za psa, a následne vám bude do 15 dní určená daň podľa kritérií. Budúci rok, ak vám nezanikne daňová povinnosť za psíka a vy budete stále jeho majiteľom, vám daň bude vyrubená do konca januára za  príslušné zdaňovacie obdobie. Samozrejme, ak už nebudete majiteľom psíka, treba  to oznámiť príslušnému úradu. Musíte tak urobiť do 30 dní od udalosti, od ktorej už nie ste majiteľom psíka, inak vám zanikne nárok na vrátenie časti dane, ktorá sa vypočíta vzhľadom k mesiacom, v ktorých ste boli ešte majiteľom.

Za každého psa, je potrebné zaplatiť daň zvlášť. Daň sa určuje na jedného psa za jeden rok. Tak napríklad za jedného psa v rodinom dome v meste zaplatíte 20 eur, za psa ktorý je chovaný za účelom podnikania (napríklad v chovných staniciach)  zaplatíte až 50 eur. A napríklad za psa umiestneného v mestskej časti Zolná zaplatíte len 7 eur.