Verejný záujem a záujem verejnosti

9.1.2015

Vo Zvolene sa bude diskutovať o verejnom záujme