nenechame o nas rozhodovatŤažba zlata v Podpoľaní a Kremnici, budovanie malých vodných elektrární na Hrone či iné kauzy sú príkladmi konfliktu medzi verejným záujmom definovaným v štátnom strategickom materiáli a tým, čo považuje za verejný záujem verejnosť.

Združenie Slatinka realizuje projekt, ktorého cieľom je otvoriť diskusiu o mechanizme definovania verejného záujmu a o účasti verejnosti v tomto procese. Definovanie verejnoprospešných stavieb a činností má ďalekosiahle právne, socioekonomické a environmentálne dôsledky. Verejný záujem je chápaný ako to, čo potrebuje spoločnosť, kolektív. V skutočnosti je uspokojovanie kolektívnych záujmov často v rozpore so záujmami komunity.

V stredu 21. januára od 17.00 h sa uskutoční vo zvolenskej kaviarni Dževa debata, na ktorú organizátori pozývajú širokú verejnosť, o tom, ako a kto na Slovensku rozhoduje o verejnom záujme a tiež o tom, čo táto prax prináša mestám a obciam. Zástupcovia združenia predstavia niekoľko konkrétnych príbehov stavieb a činností vo verejnom záujme, proti ktorým stojí verejnosť, výsledky ankety mladých ľudí o tom, ako vnímajú pojem „verejný záujem“, aj predbežné analýzy územných plánov regiónov.