Svetová zdravotnícka organizácia

4.5.2014

Aj umývanie rúk si vyžaduje správnu techniku