rekonštrukcia gymnázia Mateja Bela

13.8.2020

Budova bývalého gymnázia na Sekieri dostane nový tvar aj...