rekonštrukcia elektrického vedenia Zvolen

16.10.2020

Výmena izolátorov na vedení veľmi vysokého napätia vo Zvo...