Elektromontéri museli absolvovať na stožiaroch desiatky lezeckých výstupov. Rukami im prešlo viac ako päťsto mohutných súčiastok.

Na dvojitom elektrickom vedení veľmi vysokého napätia (110-kV) medzi zvolenskou teplárňou a rozvodňou v Lieskovci prebehla výmena izolátorov. Stredoslovenská distribučná (SSD) ako prevádzkovateľ siete investovala do tejto čiastočnej rekonštrukcie približne 150-tisíc eur.

„Výmenu komponentov sme zrealizovali v dĺžke tri a pol kilometra, čo zahŕňa 16 stožiarov. Celkovo sme zdemontovali zhruba 260 pôvodných izolátorov a nahradili ich novými. Zabezpečili sme tak zvýšenie spoľahlivosti aj bezpečnosti v tomto úseku, ktorý na viacerých miestach križuje vedenia vysokého napätia, ale aj cestu prvej triedy a železničnú trať,“ priblížil Slavomír Vaš, manažér kľúčových projektov v SSD.

Elektromontéri začali s prácami v auguste a oficiálne ich ukončili v októbri. Pre distribučnú spoločnosť ich zabezpečil dodávateľ so špecializáciou na výškové práce na energetických zariadeniach.