preizolácia elektrického vedenia vo Zvolene

16.10.2020

Výmena izolátorov na vedení veľmi vysokého napätia vo Zvo...