predpôrodné kurzy vo Zvolene

27.5.2020

Nemocnica Zvolen hlási návrat k predpôrodným kurzom