mesiac úcty k starším Zvolen

23.10.2015

Mesiac október patrí starším, mesto stovky z nich pozvalo...