Mesto Zvolen pravidelne v októbri organizuje posedenie k Mesiacu úcty k starším. Tento rok sa pri ňom stretlo približne 250 dôchodcov z celého Zvolena. Posedeli pri spoločnej večeri v priestoroch jedálne na 9. ZŠ Námestie mládeže. Zatancovali si a porozprávali sa. Bavili sa dobre.

20151021_162250„Keď sa stretnete s partiou, ste medzi svojimi, vždy je dobre,“ potvrdila domnienku pani Spodniaková. Na stretnutia dôchodcov chodí pravidelne, stretáva sa s nimi aj na rôznych výletoch alebo kultúrnych akciách. Táto akcia je však priestorom spoznať sa aj s ostatnými. „Videla som tu pána, ktorý mi pripomenul ocka, ktorý už nežije,“ povedala pani Spodniaková. „Ja tu vidím kolegu z bývalej práce,“ dodal suseda od vedľajšieho stola. Potvrdil, že stretnutie považuje za veľmi milé. „Dôležité je, že sa stretávame, porozprávame sa.“

Je to podľa dôchodcov aj príležitosť pospomínať si. „Aj my sme boli mladí, pracovali sme, zabávali sa, aj klebetili, ale nikdy sme neboli zákerní,“ hovorila pani Ružanská, podľa ktorej je dnes život pre mladých ľudí ťažší. „My sme sa mali dobre, mali sme stálu robotu a viac sme stíhali ako ľudia dnes,“ potvrdila pani Spodniaková. „Ja by som už mladá byť nechcela,“ dodala s úsmevom.

Na dôchodku má pritom väčšina dôchodcov takmer toľko práce ako keď boli pracovne činní. „Ja som pracovala ako učiteľka, skončila som len minulý rok. Teraz sa budem venovať naplno vnúčatám a ďalším činnostiam,“ potvrdila pani Hrašková zo Zolnej fakt, že na dôchodku sa nudiť nebude. Váži si, že jej bývalí žiaci jej vzdávajú úctu dennodenne napríklad tým, že ju pozdravia na ulici. Aj podľa jej prísediacej a bývalej kolegyne zo školy by sa úcta k starším mala prejavovať aj v bežných situáciách. „Stačí, že mladý človek uvoľní miesto v autobuse staršiemu.“ Primátorka Lenka Balkovičová, ktorá dôchodcov v úvode privítala, súhlasila: „Október je symbolickým pripomenutím tejto myšlienky, ale úcta k starším nepatrí len do jedného mesiaca v roku,“ vravela smerom k dôchodcom. Prítomným zaželala hlavne pevné zdravie a chuť do života. Potom ich už čakala večera a tanečná zábava, ktorá trvala do neskorého večera.