Z odkrytých hradieb Pustého hradu si postupne dážď či vietor berú svoje a neustála údržba a ďalšia záchrana hradu je preto nevyhnutnosťou. Mesto chce teraz ochrániť časť hradieb ich zastrešením.

pusty hradPodobne ako v prípade budovy Starej radnice na Námestí SNP, chce Zvolen využiť výzvu na využitie eurofondov, v rámci ktorej musí prípadné schválené prostriedky využiť už do konca októbra tohto roka.

Cieľom samosprávy je čiastočná obnova torzálnej architektúry cisterny, paláca a jeho západnej prístavby. Nad časťou týchto hradieb vzniknú tiež strešné konštrukcie, ktoré majú zabrániť znehodnocovaniu objektov vplyvom poveternostných podmienok. V niektorých miestach týchto objektov je totiž dosiaľ zachovaná i pôvodná omietka. „Cieľom zlepšenia stavu národnej kultúrnej pamiatky Pustý hrad, je jej záchrana, efektívnejšia prezentácia širokej verejnosti, posilnenie jej kultúrneho potenciálu a potenciálu pre cestovný ruch,“ konštatuje sa v správe, ktorú budú v pondelok schvaľovať mestskí poslanci.

Projekt v obdobnom rozsahu malo mesto pripravený už v minulosti, pričom počítal s prácami aj na dolnom hrade, od ktorých sa teraz upúšťa. Celkové náklady projektu by tak mali dosiahnuť 413-tisíc eur, pričom mesto sa musí zaviazať k spolufinancovaniu vo výške 20 651 eur.

Či bude mesto Zvolen s projektami na obnovu Starej radnice a čiastočnú rekonštrukciu Pustého hradu úspešné, bude známe v apríli.