KRPZ v BB | 29.6.2011

Prebehlo krajské kolo projektu „Policajt môj kamarát“

„Policajt môj kamarát“ je výchovno-vzdelávací projekt preventívneho charakteru určený pre žiakov základných škôl v banskobystrickom kraji. Skladá sa z niekoľkých častí teoretickej prípravy, ktorá sa realizuje formou besied a prednášok k vybranej problematike a okresného branného preteku, kde si žiaci prakticky overujú svoje získané vedomosti, utužujú tímového ducha a musia preukázať aj určité športové zručnosti. Víťazi okresných kôl postupujú do krajského kola.

V poradí už 15. ročník krajského kola „Policajt môj kamarát“ sa uskutočnil dňa 23. júna 2011 na Urpíne na Kalvárii v Banskej Bystrici. Tento rok nám prialo aj počasie a všetci sme sa zišli v dobrej nálade a v zdravom bojovnom duchu.

Krajské kolo prebiehalo formou branného preteku a zúčastnilo sa ho spolu 48 žiakov základných škôl. Družstvá boli rozdelené na 2 kategórie: kategória mladších žiakov (žiaci 3. a 4. ročníka) a kategória starších žiakov (žiaci 6. a 7. ročníka). Úlohou branného preteku bolo prejsť 9 stanovíšť (u mladších žiakov len 8 – chýbala streľba zo vzduchovky), na každom splniť požadovanú úlohu a v čo najlepšom čase doraziť do cieľa.

Tento ročník bol víťazným pre:

Základnú školu L. Novomeského v Lučenci – kategória mladších žiakov

Základnú školu v Pohronskej Polhore – kategória starších žiakov

Na zvyšných medailových miestach sa umiestnili:

v kategórii mladších žiakov:

2. miesto – Základná škola v Hornej Lehote

3. miesto – Základná škola na Jilemnického ul. vo Zvolene

v kategórii starších žiakov:

2. miesto – Základná škola M. R. Štefánika v Lučenci

3. miesto – Základná škola P. Dobšinského v Rimavskej Sobote

Fotogaléria