Zatiaľ čo vo Zvolene sa stále diskutuje o tom, kadiaľ povedie obchvat mesta, ktorý má byť súčasťou rýchlostnej cesty R2, jej ďalšie úseky v smere na Lučenec sa ďalej budujú. Aktuálne ide najmä o náročný úsek medzi Kriváňom a Mýtnou.

Medzi Kriváňom a Mýtnou ide pri výstavbe R2-ky o budovanie najdlhšej slovenskej estakády. Práce v údolí Krivánskeho potoka pokračujú. Estakáda bude mať dĺžku 4 374 metrov a je rozdelená na osem dilatačných celkov budovaných technológiou mostnou výsuvnou skružou, letmej betonáže a technológiou postupného výsuvu nosnej konštrukcie.

„Kým v prvej etape prebiehal výsuv 13 segmentov od pomyselného stredu mosta na smer do Zvolena v 2% stúpaní, aktuálne budú vysúvané segmenty v opačnom smere a v 2% klesaní. Mostní experti musia tomuto faktu prispôsobiť spôsob a techniku stavby, pretože kým nosná konštrukcia nebude mať na podpere dostatočný prítlak, bude potrebné pri výsuve konštrukciu brzdiť – pomocou sústavy dutých valcov a predpínacích tyčí. Nosná konštrukcia sa vysúva v združenom priereze, čo znamená, že každý zo segmentov sa vysúva v plnej šírke mostu, teda 27,5 m,“ informovala aktuálne o postupe prác Národná diaľničná spoločnosť.

Ako ďalej informovala NDS, práce budú pokračovať aj počas zimy. Na častiach, ktoré sú už vysunuté, začali práce na montáži ríms, izolácií, asfaltových a betónových vrstiev, zábradlí či zvodidiel a protihlukových stien.

Celý, akutálne budovaný úsek Kriváň – Mýtna je dlhý viac než 9 kilometrov a nadväzuje na úsek R2 Pstruša – Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorého odovzdanie motoristom sa uskutočnilo v decembri minulého roka. Po dostavbe sa tak vodiči dostanú diaľnici alebo rýchlostnej ceste z Bratislavy až pred Lučenec s jedinou výnimkou. Tou je práve chýbajúci obchvat Zvolena.