Aj keď v minulých rokoch sa o výstavbe obchvatu Zvolena severnou trasou hovorilo ako o takmer hotovom projekte, všetko môže byť zrejme inak. Na základe minulý týždeň zverejnených informácií bol ako najvhodnejší z pohľadu vplyvov na životné prostredie a s najlepším dopravným prínosom, vyhodnotený variant riešenia obchvatu po trajektórii súčasnej Lučeneckej cesty.

Rýchlostná cesta by tak kopírovala súčasnú trasu vodičov, ktorí prechádzajú Zvolenom z jednej časti rýchlostnej cesty R2 na ďalšiu. Nový koncept však počíta s rýchlostnou cestou v tuneli pod súčasnou Lučeneckou cestou.

Zvolenský primátor Vladimír Maňka v súvislosti s medializovanými informáciami uviedol, že s ohľadom na akési dopravné odrezanie obyvateľov Sekiera od mesta v súvislosti s preťaženou Lučeneckou cestou, je nevyhnutné aby štát už dlhšie riešenie situácie neodkladal.

„Už začiatkom roka som verejne informoval, že sme analyzovali aj možnosť trasovania rýchlostnej cesty R2 popod Lučeneckú cestu. Rokovali sme vtedy so stavebnými inžiniermi i s firmou, ktorá podobné stavby realizuje doma i v zahraničí. Takáto možnosť podľa odborníkov nebude príliš náročná na čas ani na znečistenie okolia v procese samotnej výstavby. Účinné filtre vyčistia odsávaný vzduch z tunela. Vo vzťahu k súčasnému stavu sa ekológia v meste výrazne zlepší,“ uviedol k téme primátor Vladimír Maňka.

„Projektanti nás vtedy uistili, že vedia cestu naplánovať tak, aby nebola v kolízii so žiadnym z domov. Pomocou vyvolaných investícií by sme zase mohli zlepšiť dopravnú situáciu aj na cestách v centre nášho mesta. Azda sme vtedy s našimi úvahami trochu predbehli dobu,“ doplnil.

Po zverejnení kompletných výsledkov aktuálnej štúdie a správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie sa s nimi chce samospráva oboznámiť. „Prípadnú možnosť výstavby rýchlostnej cesty popod Lučeneckú cestu rozhodne preberieme s obyvateľmi sídliska Sekier,“ dodal Maňka.