Výsledkom bude nielen skrášlený Park J. D. Matejovie, sídlisko sa vďaka projektu stane lepšie pripraveným na letné horúčavy či prívalové dažde. Vznikne tu jazierko i dažďové záhrady, ktoré udržia vodu v prostredí a spríjemnia tak mikroklímu parku. Zaujímavosťou je vybudovanie pocitového chodníka, ale aj malého prírodného amfiteátra.

Práce sa začali odstraňovaním asfaltu zo starých chodníkov, ktorý bol na mnohých miestach úplne popraskaný. Výrazne to sťažovalo prechod starších ľudí i mamičiek s kočíkmi, pre ktoré ide o obľúbené miesto vychádzok. „Asfalt nahradíme vodopriepustnými mlatovými chodníkmi z prírodných materiálov. V jednej časti parku ich doplníme rozličnými povrchmi, čím vznikne pocitový chodník vhodný aj na výchovno-vzdelávacie účely. Deti sa tadiaľ budú môcť prechádzať úplne naboso a prostredníctvom pocitov skúmať, po akom povrchu kráčajú,“ opisuje Soňa Chrastinová, vedúca oddelenia výstavby zvolenského mestského úradu.

Nasledovať bude budovanie rigolov, prostredníctvom ktorých bude voda odvádzaná do jazierka či do podzemných nádrží, aby mohla byť následne používaná na zavlažovanie novovysadených stromov a trvalkových záhonov. Napríklad aj tých, ktoré sú už dnes vysadené v spodnej časti parku, popri chodníku a hlavnej ceste na ulici. A. Hlinku.

„Park je nielen obľúbeným vychádzkovým miestom Zlatopotočanov, odohrávajú sa tu aj kultúrne či športové podujatia. Táto možnosť ostane aj po rekonštrukcii vďaka malému amfiteátru, ktorý sme sa rozhodli vybudovať. Samozrejmosťou sú nové lavičky, aby si aj starší ľudia mohli oddýchnuť v príjemnom tieni stromov i smetné koše kvôli udržaniu poriadku,“ informuje zvolenský primátor Vladimír Maňka a dopĺňa: „Práce sú rozsiahle, zahŕňajú okrem iného aj vybudovanie nového verejného osvetlenia. Rekonštrukcia má hodnotu takmer 650 tisíc eur. Mestu sa na ňu v minulosti podarilo získať príspevok 240 tisíc eur z európskych peňazí.“

Práce potrvajú do konca roka a bude ich sprevádzať niekoľko obmedzení. „Kvôli vytvoreniu stavebného zázemia sme museli siahnuť na dopravné ihrisko v tesnej blízkosti parku. Aj samotné okolie sa už onedlho stane stavbou, budú sa okolo neho budovať rigoly i podzemné nádrže. Ich osadenie je dôvodom, prečo bude načas obmedzené parkovanie na blízkom parkovisku. Pôvodne bolo v pláne ho celé uzavrieť, no našli sme spôsob, ako ho ponechať aspoň čiastočne prístupné, aby obyvatelia mohli zaparkovať vozidlá aj počas samotných prác,“ uviedla Chrastinová.

„Uvedomujeme si nepríjemnosť obmedzení spojených s uzatvorením dopravného ihriska či obmedzením parkovania, sú však len dočasné. Odmenou za ne bude príjemné prostredie obnoveného parku. Dovtedy Zlatopotočanov prosíme o trpezlivosť a zvýšenú obozretnosť v jeho okolí v dôsledku stavebných prác,“ prihovoril sa obyvateľom jedného zo sídlisk zvolenský primátor.