Verejné obstarávanie na práce na obnove Parku Jozefa Dekréta Matejovie na sídlisku Zlatý potok vo Zvolene je ukončené. Zhotoviteľom bude spoločnosť Veróny OaS, s. r. o., z Krupiny. Zmluvu na predmet zákazky v sume 536.497 eur bez DPH schválili zvolenskí mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní.

V rámci lehoty na predkladanie ponúk boli predložené tri ponuky. S obnovou parku plánovala samospráva začať tento rok. Pre zvyšovanie cien stavebných materiálov však dodávateľ stavby mestu oznámil, že nie je schopný zrekonštruovať park za cenu zo súťaže. „Vyhlásili sme teda nové verejné obstarávanie, uchádzač, ktorý sa prihlásil, však nesplnil všetky stanovené podmienky. Preto sme spustili ďalšiu súťaž na dodávateľa stavby,“ uviedla pre TASR bývalá primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová.

Práce budú zamerané na rekonštrukciu priestoru i na vodozádržné opatrenia. Okrem iného počíta tento projekt s osadením nádrží na zachytávanie dažďovej vody stekajúcej z vyššie položených častí sídliska, ktorá mala byť následne používaná na zavlažovanie zelene v parku. Mesto získalo na túto rekonštrukciu viac ako 250.000 eur z eurofondov. Podľa oznámenia záujemcovia mohli svoje ponuky predkladať do 13. októbra.