Začiatok účinnosti novely Zákona o cestnej premávke sa v nemalej miere dotkne aj Zvolenčanov. Zákaz začne platiť už od 1. októbra. Vo Zvolene bude rozhodnutie štátu znamenať vylúčenie z parkovania asi 200 vozidiel. 

Zákonom určené parametre -zachovanie šírky chodníka 1,5 metra a šírky cestnej komunikácie v obojsmernej premávke na 6 metrov, v meste spĺňa len niekoľko lokalít.

V rámci pripravovanej regulácie parkovania postupne začínajú značiť ďalšie plochy, na ktorých bude možné oficiálne parkovať. Konečný úbytok parkovacích možností vďaka zásahu samosprávy napokon nebude nijako výrazný.

„Hoci reguláciu parkovania pre širšie centrum mesta a sídlisko Západ spustíme až v máji budúceho roka, niektoré ulice zjednosmerníme a časti parkovacích miest vyznačíme už túto jeseň, aby sme zmiernili dopady zákazu parkovania na chodníkoch, ktoré nariadil štát,“ ozrejmil zvolenský primátor Vladimír Maňka.

„Po dôkladnej kontrole všetkých chodníkov sme postupne pristúpili k označeniu tých, na ktorých bude možné parkovať. Aktuálne ide o nasledovné ulice, alebo ich časti: Ľ. Štúra, J. Kráľa, I. Lihoveckého, A. Nográdyho, Centrum a Jedľová, celkovo hovoríme o približne 100 parkovacích miestach. Všetky máme  odkonzultované aj so zástupcami dopravného inšpektorátu,“ objasnil vedúci odboru dopravy MsÚ vo Zvolene Pavel Brťka.

A ako to teda bude s vyznačením zvyšných plôch? Príkladom môže byť parkovanie v blízkosti autobusovej stanice. Od začiatku októbra nebude možné parkovať na tamojších chodníkoch. „V rámci príprav regulácie parkovania však postupne vyznačíme oficiálne státia priamo na ceste, čím Zvolenčanom vrátime možnosť, aby tu parkovali. A takýchto miest bude pochopiteľne viac,“ dodal vedúci odboru dopravy.

V súvislosti s novoprijatými pravidlami mesto očakáva aj zvýšený nápor na prácu mestskej polície. „Sme povinní preverovať podnety od obyvateľov. Zároveň si všetci musíme uvedomiť, že nie každý vodič ihneď zachytí informáciu o zákaze parkovania na chodníkoch. To je dôvod, prečo budeme zo začiatku riešiť podnety dohovorom, pokiaľ to bude možné. Samozrejme ak na mieste zistíme, že ide o závažnejší priestupok, aj sankcia tomu bude zodpovedať,“ uviedol náčelník zvolenskej mestskej polície Jozef Záchenský.