Rozporuplné vyhlásenia predstaviteľov vlády i nejasne komunikované nariadenia a ich výnimky spôsobujú vo verejnosti chaos. Napríklad medzi dôchodcami, ktorým pôvodne testovanie neodporúčali. Otázky vo verejnosti sa zintenzívňujú s blížiacim sa dobrovoľným plošným testovaním obyvateľstva na prítomnosť koronavírusu.

Od víkendu na Slovensku platí plošný zákaz vychádzania, ktorý má celú radu výnimiek. Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú v rukách doklad o aktuálnom negatívnom PCR alebo štátom uznanom antigénovom teste.

Štát so samosprávami v súvislosti s týmto nariadením organizuje počas najbližšieho víkendu plošné testovanie obyvateľstva, v ktorom môže verejnosť tieto testy bezplatne absolvovať a s platným certifikátom sa vymaniť spod vládneho nariadenia.

Do nedele platí režim, pri ktorom má obmedzenie pohybu aj bez negatívneho testu množstvo výnimiek, do ktorých spadá napríklad cesta do potravín, drogérie či lekárne alebo za vyšetrením u lekára a v našom regióne aj cesta do práce a v súvislosti s pracovnými výkonom. To sa od pondelka čiastočne zmení.

Sprísnený režim vo všetkých okresoch

Vláda v stredu prijala nové uznesenie, ktoré bude platiť v dňoch od pondelka 2. do nedele 8. novembra.

V praxi zostáva zachovaný režim z tohto týždňa, pričom aj v okresoch mimo Oravy a Bardejova, teda už aj v okrese Banská Bystrica, bude platiť povinnosť negatívneho testu – nie staršieho ako z 29. októbra, aj pri ceste do práce a ďalších mimo výnimiek.

Aj preto sa na víkendovom testovaní očakáva vysoká účasť obyvateľov. Testovanie sa však neodporúča napríklad dôchodcom a ďalším rizikovým skupinám, aj keď sa ho v záujme získania možnosti voľného pohybu môžu zúčastniť.

Pokiaľ sa osoba nad 10 rokov veku nezúčastní plošného testovania, bude sa jej týkať zákaz vychádzania. Neznamená to však úplnú izoláciu týchto ľudí. V platnosti totiž zostáva niekoľko výnimiek zo zákazu vychádzania.

Osoby, ktoré bez absolvovania testu zostanú v domácej izolácii, podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva môžu za dodržania hygienických opatrení a nosenia rúšok nakrátko opustiť priestor svojho bytu či domu napríklad za účelom vyhodenia odpadkov, prebratia nákupu či inej zásielky, venčenia psa (do 100 metrov) a podobne. Zároveň, v prípade, že nie sú pozitívne testovaní na koronavírus, môžu v prípade nutnosti využiť výnimky zo zákazu voľného pohybu osôb.

Výnimky zo zákazu vychádzania (od 2. do 8. 11.) pre ľudí bez vykonaného testu

Z prijatého vládneho nariadenia vyplýva, že zákaz vychádzania sa, okrem ľudí s certifikátom o negatívnom teste na Covid-19, nevzťahuje aj na:

  • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
  • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
  • cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
  • cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
  • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
  • cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
  • dieťa do desiatich rokov veku a ďalšie výnimky.

Obmedzenie pohybu zákazom vychádzania naďalej neplatí a nebude platiť v čase medzi 1.00 a 5.00 h ráno.

Osoby s platným certifikátom o negatívnom teste na Covid-19 môžu navštevovať všetky otvorené obchodné prevádzky, aj mimo potravín, lekární a podobne. Voľne sa pohybovať po uliciach, parkoch či prírode v zmysle predchádzajúcich vládnych nariadení o dodržiavaní hygienických opatrení a rozostupov.

Certifikát o teste môže byť vyžadovaný napríklad aj pri vstupe do jednotlivých prevádzok, nie však potravín, drogérií a lekární (platí tam výnimka zo zákazu vychádzania aj podľa usmernenia UVZ).