Národná a kultúrna rôznorodosť boli ešte donedávna prirodzenou súčasťou našej spoločnosti. Nielen geopolitické mapy, ale aj atmosféru v spoločnosti, schopnosť pokojného spolunažívania a medziľudské vzťahy však zásadne zmenili vojnové konflikty 20. storočia. O tom, ako vývoj dejinných udalostí ovplyvnil osudy jednotlivcov, rozpráva v pútavých obrazoch nová inscenácia Divadla Jozefa Gregora Tajovského Hauerland.

V súčasnosti, ktorá je do veľkej miery definovaná náročným úsilím o hľadanie vzájomnej tolerancie a potrebou prijímania rôznorodosti, je celkom paradoxné, že ešte pred pár desaťročiami bolo pre našich predkov takéto súžitie samozrejmosťou.

Odrazu sa všetko zmenilo

Do bežných dní drobného ľudu napriek nevôli zasiahla veľká politika a ľudia sa postupom času začali jeden na druhého dívať ako na cudzincov. Dovtedy generácie vzájomne prepojené si pomaly prestávali rozumieť. Rodiny, blízki a susedia boli zo dňa na deň postavení na rozličné strany barikád.

Týmto spôsobom by sa dala opísať nielen atmosféra v „slovenskej” spoločnosti prvej polovice minulého storočia, ale aj hlavný motív najnovšej inscenácie Divadla J. G. Tajovského, ktorú v premiére pripravuje už 2. júna 2023 o 20.00 h. Textovo a režijne ju pre divadlo pripravil umelecký šéf Peter Palik.

Inšpiráciou sa stal osud Karpatských Nemcov

Hauerland je označenie pre oblasť bývalých nemeckých jazykových ostrovov na strednom Slovensku. Karpatskí Nemci boli v našich končinách po dlhý čas nielen bežným, ale aj svojbytným a charakterovým úkazom miestnej society.

Ich prítomnosť a následné nútené vlny vysťahovalectva sú nezanedbateľnou súčasťou regionálnej histórie a podnes sa stretávame s pamätníkmi, ktorí so zanietením podávajú správu o veľkej otázke ne/spravodlivosti, akej boli vystavovaní v povojnovom období. Kontroverzná kapitola z učebnice dejepisu jatrí mnohé rany a otvára polemiku o tom, do akej miery je opodstatnené vynášanie súdov vo svetle kolektívnej v(l)iny národa.

Spolupráca viacerých umelcov vytvára jedinečný celok

Javiskové spracovanie ich osudov prinesie divákom nevšedný zážitok v podobe autentických hereckých výkonov, poetického režijného rukopisu a plnokrvnej syntézy scénických zložiek.

V plejáde hereckých protagonistov potešia divákov mená ako Dana Karolová, Svetlana Hank Sarvašová, Lucia Letková, Vladimír Rohoň, Marek Rozkoš, Michal Ďuriš, Ondřej Daniš či hosťujúca Tereza Kmotorková, ktorú poznajú z úspešnej inscenácie Čepiec.

Z jej tvorivého tímu sa vracajú aj ďalšie význačné mená ako Martin Geišberg a Daniel Špiner, ktorí sú autormi scénickej hudby, Libuša Bachratá, ktorá sa postarala o pohybovú spoluprácu, Eva Farkašová, podpísaná pod kostýmami, či Veronika Šmírová, stojaca za vizuálmi projekcií, ale aj Petr Nůsek, známy kaskadér a šermiar, ktorý pre inscenáciu pripravil choreografie bojových scén.

Predstavenie uvedie známy festival

Predstavenie bude úvodným podujatím festivalu Zámocké hry zvolenské 2023 s podtitulom Legendy. Tému festivalu zreflektuje najmä optikou nejednoznačného výkladu historických udalostí, opradených mnohými legendami a význačných množstvom falošných, či naopak neviditeľných hrdinov, ale aj skúmania sociálnej identity, genofondu miestneho regiónu. Súčasne je záverečnou premiérou sezóny Divadla JGT, ktorá sa niesla v duchu motta Domov.

Po premiére inscenácie na divákov čaká množstvo ďalších kultúrnych podujatí nabitého 10-dňového festivalového programu. Diváci sa môžu tešiť na hosťujúce súbory zo Slovenska, Českej republiky a Španielska, inscenované čítania, workshopy, komunitné aktivity či aktivity partnerských regionálnych inštitúcií.

Prvé júnové dni vo Zvolene už tradične patria pestrému divadelnému programu – pridajte sa k návštevníkom festivalu Zámocké hry zvolenské a nenechajte si ujsť nezabudnuteľné kultúrne zážitky spolu s Divadlom J. G. Tajovského.