Vlaňajšie hospodárenie mesta síce skončilo s prebytkom viac ako dva milióny eur, na voľné prerozdelenie napokon ostalo len niečo menej ako 900 tisíc. O záverečnom účte, aj o konkrétnom použití uvedenej sumy rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva na včerajšom stretnutí mestského zastupiteľstva.

Už tradične je záverečný účet prerokovaný v jarných mesiacoch. Až vtedy sú kompletne spočítané a dopodrobna rozanalyzované všetky dôležité čísla, ktoré následne vytvárajú obraz o hospodárení mesta. Najviac sa síce hovorí o prebytku, ten je však len jedným z ukazovateľov.

„Hodnotiť celkovú ekonomickú situáciu iba pohľadom na prebytok by bolo veľmi skreslené. Do úvahy musíme zobrať ďalšie informácie – ako sa vyvíjal dlh mesta, či je schopné splácať úvery, či rastie alebo klesá jeho majetok, a ďalšie ukazovatele,“ hovorí vedúca ekonomického odboru zvolenského mestského úradu Alena Gáborová.

Napriek tomu na rokovaní mestského zastupiteľstva azda najviac rezonovala práve suma dva milióny eur. Primátorka Lenka Balkovičová uvádza situáciu okolo prebytku na správnu mieru prirovnaním k hospodáreniu v domácnosti: „Ak máme na konci roka ušetrených tisíc eur, no vieme, že máme pokazené auto, ktorého oprava si v najbližších týždňoch vyžiada 800 eur, reálne nám v rukách ostane iba 200 eur. Len s touto sumou budeme môcť počítať do budúcnosti. Podobne je to aj s hospodárením mesta.“

Hoci je teda prebytok vlaňajšieho hospodárenia vo výške dvoch miliónov eur, je potrebné od neho odpočítať viaceré položky, ktoré musia byť použité v tomto roku. Prvou z nich sú rôzne dotácie alebo granty, teda peniaze, ktoré mestu poslal štát, no za konkrétnym účelom použitia. Nie všetky bolo možné investovať do konca roka 2016, a tak prechádzajú do toho aktuálneho.

Príkladom je momentálne prebiehajúce budovanie stojísk polopodzemných kontajnerov. Dotáciu mesto dostalo minulý rok, reálna výstavba však prebieha až dnes. Ďalšou položkou, ktorú je potrebné odpočítať od celkového prebytku, sú účelovo viazané peniaze mesta, napríklad finančné prostriedky materských či základných škôl.

Najväčšiu položku, ktorú nie je možné uplatniť v rámci rozdelenia prebytku rozpočtu, sú aktivity zazmluvnené v minulom roku, ktoré z rôznych dôvodov neboli do jeho konca dokončené. Zaplatené tak pochopiteľne môžu byť až v aktuálnom roku. Príkladom je rekonštrukcia Tulskej ulice, ktorá sa síce začala roku 2016, no jej druhá etapa pokračuje práve v týchto týždňoch, pričom bude stáť takmer 600 tisíc eur.

„Dvojmiliónový prebytok je tak síce skutočným zostatkom finančných prostriedkov na bežných účtoch mesta, no na ďalšie voľné prerozdelenie zostáva niečo menej ako 900 tisíc eur. Dokonca aj v rámci tejto sumy poslanci museli počítať s niektorými prioritami z minulého roka, ktoré však budú zmluvne podchytené až v priebehu najbližších mesiacov,“ vysvetľuje Gáborová.

Príkladom je očakávaná rekonštrukcia školského dvora základnej školy na Hrnčiarskej ulici za takmer pol milióna eur, ktorý bude následne slúžiť ako moderné športovisko pre žiakov aj širokú verejnosť.

Hoci je teda reálne použiteľný prebytok mesta nižší ako je bežne prezentované, stále ide o plusové hospodárenie, čo je z hľadiska zdravia mestských financií pozitívne. Najmä ak to dopĺňajú aj ďalšie ukazovatele – klesajúca zadlženosť mesta a nárast hodnoty majetku.