Zvolen v roku 2014 prišiel s pilotným projektom polopodzemných kontajnerov. Riešenie sa osvedčilo a mesto dnes buduje ďalšie.

Sklo, papier, plasty, kov a  zmesový zmiešaný odpad – päť kontajnerov, z ktorých viac než polovica ich veľkosti leží pod zemou. Šetria miesto, sú estetické, aj praktické. Tak vyzerá vôbec prvé stojisko kontajnerov vo Zvolene pri mestskom úrade.

„Vybudovali sme vzorové stanovisko na skúšku, aby sme v praxi nechali obyvateľov odskúšať si ho. Ukázalo sa, že kontajnery sú obľúbené a odpad do nich nosia aj obyvatelia, ktorí nebývajú bezprostredne vedľa stojiska. Navyše kvalita triedenia je vyššia,“ hovorí Jozef Pivka zo spoločnosti Marius Pedersen, ktorá kontajnery v roku 2014 v spolupráci s mestom bezplatne vybudovala.

Mesto má už od roku 2010 celý projekt na ďalšie stojiská hotový a nasledujúce roky čakalo na financie. Spolu 97 680 eur bude stáť päť nových stojísk polopodzemných kontajnerov, ktoré teraz vznikajú na uliciach Štefánikova ul., V. P. Tótha, Družstevná ul. a Kozáčekova ul.

„Sme nadšení, že sa nám podarí vybudovať ďalšie stojiská týchto kontajnerov. Ide o modernú a príťažlivú metódu triedenia, ktorá občanov môže opäť motivovať k ďalšiemu triedeniu a Zvolen sa tak svojím prístupom môže priblížiť k západným krajinám,“ komentuje primátorka Lenka Balkovičová.

Kontajnery, v ktorých odpad toľko nezapácha a ktoré sú príťažlivé aj navonok, by obyvatelia Zvolena mohli začať využívať už v máji. Mesto v týchto aktivitách plánuje pokračovať aj v budúcnosti.