Posledné rokovanie zastupiteľstva prinieslo záver, že mesto Zvolen sa nezúčastní vyhláseného ponukového konania. Poslanci zároveň odsúhlasili, aby primátorka podnikla ďalšie kroky pri snahe získať budovu s pozemkami do majetku mesta.

Na konkrétnom postupe v snahe získať dom kultúry na Sokolskej ulici do majetku mesta Zvolen sa zhodli poslanci i vedenie mesta.

„Obávame sa, aby dom kultúry neskončil v rukách investora, ktorý ho použije na iný účel ako sú umelecké predstavenia, čím by sme v meste prišli o jeden z mála priestorov pre kultúru. Pravdou však je aj to, že cena za budovu s pozemkami je privysoká. Azda aj preto sa prítomní poslanci zhodli, že mesto by nemalo ísť do ponukového a budeme sa snažiť získať dom kultúry pre Zvolenčanov iným spôsobom,“ uviedla zvolenská primátorka Lenka Balkovičová.

ŽSR určili výkričnú cenu na viac ako milión sedemsto tisíc eur, pričom už z letmého pohľadu na budovu je zrejmé, že ktorýkoľvek záujemca musí počítať s nevyhnutnými nákladmi na rôzne opravy. Mesto ich odhadlo na minimálne 500 tisíc eur, okrem toho dom kultúry doposiaľ vytvára ročnú stratu vo výške 100 tisíc eur.

Dom kultúry ŽSR je na predaj

Na rad prídu rozhovory vedenia mesta so zástupcami ŽSR a štátu, pričom samotná primátorka zvažuje možnosť osloviť ich s ponukou výmeny domu kultúry za pozemky pod stavbami ŽSR, ktoré sa nachádzajú v majetku mesta, a o ktoré by železničiari mohli mať záujem. „Mesto by to prakticky nič nestálo, tie pozemky dnes aj tak využívajú ŽSR. Ich výmenou by sme dokonca niečo málo ušetrili na dani z nehnuteľnosti,“ vyjadrila svoj názor zvolenská primátorka.

Mesto by v tomto prípade použilo prakticky rovnaký model nadobudnutia majetku, ako tomu bolo nedávno v prípade Borovej hory, kde bolo úspešné. Okrem toho časť poslancov navrhla aj možnosť nadobudnutia domu kultúry za symbolické euro. Primátorka sa vyjadrila, že tento návrh je potrebné najskôr preskúmať po právnej stránke a samozrejme predostrieť ho vedeniu ŽSR.

S výsledkom nie sú spokojní všetci

Alternatívny návrh predkladala na pondelňajšie zastupiteľstvo časť poslancov združených v klube Patrioti. „Môj návrh bol vydláždenou cestou ako ho získať. Jasne určoval, že má p. primátorka Balkovičová rokovať so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) o zrušení ponukového konania na predaj Domu kultúry a zároveň s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky o prevode DK ŽSR z vlastníctva Slovenskej republiky do vlastníctva Mesta Zvolen za jedno euro priamym prevodom. Neuspeli sme. Mestskí poslanci,vrátane nás šiestich hlasujúcich predtým ZA, keďže sme už nemali inú možnosť, napokon a bohužiaľ schválili vágny a takmer nič nehovoriaci návrh, že má p. primátorka Balkovičová pokračovať v rokovaní so Železnicami SR, teda len so správcom majetku, o ďalších možnostiach prevodu tohto kultúrneho domu do majetku mesta Zvolen. Takto sa ľahko môže stať, že sa do ponukového konania, čiže súťaže, prihlási developer, ktorý tento dom kultúry kúpi a urobí z neho napr. sklad, pretože obchodná súťaž pokračuje ďalej! Kvôli takémuto návrhu sa mestské zastupiteľstvo ani nemuselo schádzať. K ničomu tomu totiž pani primátorku nezaväzuje,“ reaguje poslanec MsZ Matej Snopko.

Poslanci z poslaneckého klubu Patrioti hovoria, že primátorke nedôverujú a chcú osloviť ministerku kultúry so žiadosťou o pomoc pri riešení situácie s Domom kultúry ŽSR.