Krajská knižnica Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene je veľmi blízko k znovuotvoreniu, ktorému bude prechádzať ešte posledná fáza jej rekonštrukcie. Najväčšiu všeobecnú knižnicu v Banskobystrickom kraji obnovujú na etapy od roku 2020. 

Momentálne tak chýba už iba dovybavenie nábytkom na mieru a regálmi v oddeleniach náučnej a spoločenskovednej literatúry, aby sa po rekonštrukcii mohla opäť celkom sprístupniť návštevníkom a čitateľom. „Prvé auto s knižnými regálmi od dodávateľa už prišlo. V najbližších týždňoch nás ešte čaká náročná práca – doplnenie regálov knihami, ale hotovo by sme chceli mať v druhej polovici apríla, kedy chceme už v zrekonštruovaných priestoroch prvého poschodia zrealizovať vyhodnotenie novinárskej súťaže Štúrovo pero,“ povedala TASR riaditeľka knižnice Milota Torňošová.

Na knižnici minulý rok vynovili fasádu. Práce na exteriéri budovy, ktorá bola postavená v roku 1925, boli súčasťou II. etapy rekonštrukcie celej knižnice a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý je jej zriaďovateľom, vyčíslil celkové náklady na túto etapu obnovy približne na 360-tisíc eur.

Okrem fasády je ukončená aj obnova suterénu knižnice. Rekonštrukcia oddelení náučnej a spoločenskovednej literatúry bola ukončená v januári.

Tento rok chce knižnica pokračovať v obnove III. etapou – prácami na  prízemí. „Rozsah rekonštrukcie nám bude známy, keď sa dozvieme, či nám podporili žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP – Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, kde žiadame 200-tisíc eur. Zriaďovateľ nám na túto investíciu pridelil 320-tisíc eur,“ pripomenula riaditeľka.

BBSK už investoval v rokoch 2020 a 2021 do rekonštrukcie knižničnej študovne a čitárne na I. poschodí viac ako 270-tisíc eur. Tieto priestory slávnostne otvorili v máji minulého roku.