rozpocet-ekonomikaPortál ZVonline.sk v nasledujúcich dňoch bližšie priblíži trojicu kandidátov na post primátora mesta Zvolen. Prostredníctvom otázok a odpovedí spoznáme ich názory na rôzne témy.

Kandidáti dostali bezplatnú možnosť predstaviť seba a svoje názory či riešenia v piatich otázkach, na ktoré budú postupne odpovedať. Na každú odpoveď na naše otázky ako i úvodné predstavenie má každý kandidát k dispozícii vždy zhruba 1000 znakov. Pýtať sa ich postupne budeme osobne i profesionálne. Zodpovedia na otázky o ich ich plánoch po prípadnom zvolení a prezradia aj konkrétne kroky, ktoré pripravujú.

Ktorú kapitolu rozpočtu mesta by ste posilnili a kde vidíte možnosti na zlepšenie hospodárenia?

Všetkým uchádzačom o post primátora mesta Zvolen sme položili otázku v nasledujúcom znení: Ktorú kapitolu rozpočtu mesta sa budete snažiť finančne posilniť? Kde vidíte priestor na zvýšenie príjmov a kde naopak na zníženie výdavkov mestského rozpočtu? Odpovede vám prinášame nižšie.

balkovicova lenka1. Lenka Balkovičová, Ing., 52 r., ekonómka
– nezávislá kandidátka

Príjmy mesta sú pomerne fixne dané zákonmi a možnosti ich zvýšenia sú buď  v predaji majetku, získavaní prostriedkov z európskych a iných fondov, v prijímaní úverov  alebo vo  zvyšovaní miestnych daní a poplatkov.  Majetku na predaj už mesto veľmi veľa nemá a zvyšovanie daní a poplatku za komunálny odpad nemusí vždy priniesť potrebné peniaze. V najbližšom období bude teda potrebné uchádzať sa najmä o eurofondy. Čo sa týka výdavkov, považujem za potrebné vrátiť sa ku každej finančne objemnej službe, ktorá je mestu dodávaná, a analyzovať, či tu nie sú rezervy na zníženie  výdavkov mesta. V minulosti som pri niekoľkých poslaneckých  náhodných kontrolách neefektívne až doslova neopodstatnené platby našla, napríklad duplicitné platenie elektrickej energie na mestskej plavárni, kedy mesto prvýkrát platilo všetku elektrickú energiu dodávateľovi  a druhýkrát plaveckému klubu formou dotácie, ktorému bola časť výdavkov na energie refakturovaná. V tomto je moja profesia kontrolórky veľkou výhodou.

miroslav kusein2. Miroslav Kusein, Ing. 57 r., primátor,
– Smer-SD, SNS, HZD, SDS, NaS, SZ, EDS, SF, KSS, SOĽ, SMS, ZRS

Snažím sa, aby boli všetky kapitoly posilňované podľa aktuálnych potrieb a možností, za podmienky zachovania vyrovnaného rozpočtu. Zvýšenie príjmov vidím najmä v zvyšovaní zamestnanosti. Dôležité je získanie ďalších investorov, čo sa nám v poslednom období vo Zvolene celkom darilo. Svedčia o tom nové podnikateľské, najmä obchodné prevádzky na námestí ale aj na jednotlivých sídliskách. Nevyhnutné je získavanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu a dôsledné čerpanie fondov EÚ. Znižovanie výdavkov vidím prioritne v obstarávaní služieb, tovarov a prác cestou elektronických aukcíí, ktoré sme zaviedli už v roku 2006. Šetríme tak prostriedky, ktoré následne investujeme do ďalších aktivít, sociálnych, kultúrnych aj športových.

matej snopko3. Matej Snopko, 50 r., podnikateľ
– nezávislý kandidát

Ako človek cítim maximálnu potrebu posilniť všetko to, čo prinesie Zvolenčanom úžitok. A zlepší im život. Toľko propagované mestské peniaze na bankových účtoch sú bežnému človeku na figu. Investujeme do príchodu nových pracovných príležitostí., rozvoja obchodu a výroby. Cestovného ruchu. Športu. Do pomoci zamestnávateľom v prospech zamestnancov. Do rozvoja bývania – najmä pre mladých ľudí. Do bezpečnosti a opatrovania seniorov. Mnohé z toho sa nám totiž neskôr vráti ako zdroj príjmov. Znižovanie výdavkov si nepredstavujem napríklad prepúšťaním zamestnancov mesta. To je len zbytočne drsný pohľad ekonóma cez čísla. Ak totiž prepustíte jedného zamestnanca čosi ušetríte. No urobíte nešťastnou celú jeho rodinu. Keď však vyhodíte zbytočného viceprimátora, ušetríte a zároveň urobíte šťastnými kopu ľudí vo Zvolene. Dám si naozaj dobrý pozor, aby sa zbytočne nemrhalo mestskými peniazmi a aby nikto nekradol. Ako bývalý kriminalista viem ako na to.

Predchádzajúce: Kandidáti na post primátora: Poznajú najvážnejšie problémy Zvolena?