Mesto Zvolen sa už po druhýkrát počas uplynulého týždňa stalo dejiskom medzinárodného festivalu židovskej kultúry  Chaviva. Organizátormi festivalu boli občianske združenie cult-E Európska kultúra v spolupráci s Múzeom židovskej kultúry v Bratislave a Múzeom SNP v Banskej Bystrici.

IMG_0015
Zahrali aj Pressburger klezmer band.

Symbol festivalu je meno izraelskej hrdinky z druhej svetovej vojny a rodáčky a čestnej občiansky mesta Banská Bystrica, Chavivy Reik, o ktorej sme viac písali v našej pozvánke na podujatie.

Vo Zvolene sa odohrával druhý deň festivalu v stredu, ktorý bol zároveň spomienkovým dňom na obete holokaustu a rasovej neznášanlivosti. Na židovskom cintoríne vo Zvolene prebiehal pietny akt za účasti pamätíkov, potomkov padlých, ale aj študentov stredných škôl zo Zvolena. Nechýbala ani primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová. Na židovskom cintoríne prebiehalo čítanie 70 mien obetí, ktoré sa nikdy nevrátili do svojich domovov. Prvýkrát sa aj čítali aj mená záchrancov, ktorí pomáhali židom počas ťažkého obdobia druhej svetovej vojny. Neskôr prebiehala v priestoroch Technickej univerzity konferencia s historikmi na tému Holokaust. Účastníkom bol následne premietnutý dokumentárny film režisérky Anny Gruskovej o živote Chavivy Reik. Záver festivalu prebiehal na Námestí SNP vo Zvolene. Vo Fun zóne o 18-tej vystúpila kapela Pressburger klezmer band.