Festival Chaviva, ktorý v utorok začal v Banskej Bystrici, vyvrcholí svojim programom v stredu vo Zvolene.

pressburger-klezmer-band
Vo Zvolene zahrajú aj Pressburger Klezmer Band.

Festival je pomenovaný po Chavive Reikovej ((1914 – 1944), obdivuhodnej žene, ktorej život a osud, ale aj smrť, sú späté s Banskou Bystricou. Ako účastníčka protifašistického odboja SNP pomáhala židovským utečencom na povstaleckom území organizovať odvoz židovských detí do Palestíny. Bola popravená v Kremničke.

Program druhého dňa festivalu, ktorý je zároveň celoštátnym pamätným Dňom holokaustu a rasovej neznášanlivosti (streda 9. september), otvorí už v meste pod Pustým hradom Pietny akt na Židovskom cintoríne vo Zvolene (o 10. hod.). Spolu so zapaľovaním sviečok odznie 70 mien obetí, ktoré sú uložené v masovom hrobe. O 11. hod. sa v aule zvolenskej Technickej univerzity uskutoční konferencia Holokaust, spojená s premietaním dokumentárneho filmu režisérky Anny Gruskovej o živote Chavivy Reikovej Návrat do horiaceho domu (11.45 hod.).

Druhý ročník Medzinárodného festivalu židovskej a hudobnej kultúry Chaviva ukončí koncert slovenskej kapely Pressburger Klezmer Band na Námestí SNP vo Zvolene o 18.00 h.

Organizátormi festivalu sú cult-E Európska kultúra, o.z., v spolupráci s Múzeom židovskej kultúry v Bratislave a Múzeom SNP v Banskej Bystrici.

Chaviva Reiková

Chaviva ReikováChaviva Reiková (1914 – 1944), príslušníčka britskej spravodajskej služby, aktivistka aj zanietená sionistka, bola jednou z palestínskych židovských parašutistiek vyslaných na vojenské misie do nacistami okupovanej Európy. Chaviva pochádzala z chudobných pomerov a aktivizovala sa v mládežníckom sionistickom hnutí HaShomer HaTzair v Banskej Bystrici. Ako jedna z mála žien v predvojnovej dobe jazdila na motorke. Odišla pred fašizmom do Palestíny (dnešný Izrael), kde sa podieľala na vybudovaní kibucu Maanit. Stala sa tiež dobrovoľníčkou Palmachu – elitných jednotiek podzemnej armády židovskej komunity, ktorá usilovala o ukončenie britskej okupácie Palestíny. Napriek tomu vstúpila do britských jednotiek SOE, aby mohla pomáhať prenasledovaným Židom. Po prílete na Slovensko počas Slovenského národného povstania aktívne pomáhala nielen Židom ale aj spojeneckým pilotom. Počas povstania bola zajatá a zavraždená nacistami v Kremničke. Zostať v Palestíne znamenalo veľkú nádej prežiť a odísť na Slovensko, znamenalo riskovať život. Napriek tomu nezaváhala…

Pri príležitosti nedožitých stých narodenín Chavivy Reikovej, Múzeum SNP v Banskej Bystrici v júli 2014 otvorilo záhradu, ktorá nesie jej meno. V predvečer minuloročného Dňa obetí holokaustu a rasového násilia v Záhrade Chavivy Reikovej odhalili tejto výnimočnej žene a národnej hrdinke pamätník. Jeho autorom je akademický sochár Péter Gáspár.