Ďalšia z fakúlt Technickej univerzity vo Zvolene predstaví stredoškolákom inovácie, ktoré môžu využiť pri štúdiu. Deň otvorených dverí naposledy prilákal stovky budúcich študentov.

SONY DSC

Už vo štvrtok 6. februára  o 10:00 hod. otvorí svoje brány aj Fakulta techniky na Technickej univerzite vo Zvolene.  Potenciálni študenti si môžu vyskúšať spiľovanie stromov vo virtuálnej realite, vyrobiť suveníry pomocou 3D tlače, či zmerať intenzitu vlastného zovretia ruky počas tenzometrického merania sily. „Na dni otvorených dní nebude chýbať ani prehliadka fakulty a laboratória materiálov, stretnutie s úspešným absolventom fakulty, súboj robotov a kvíz o skvelé ceny,“ prezrádza T atiana Slivková z Technickej univerzity vo Zvolene.

Predstavia absolútnu novinku

Priazni študentov sa minulý týždeň tešili dve najväčšie zvolenské fakulty – Lesnícka a Dreváerka, ktoré prilákali stovky študentov. Podľa slov budúcich vysokoškolákov ich najviac zaujali práve inovácie, na ktoré univerzita láka teraz. Ekológia, technika, dizajn a inovácie sú základné piliere pre Fakultu techniky, preto absolútnou novinkou, ktorú  vo štvrtok predstaví, bude ukážka holografického projektora, ktorý bude pomáhať pri výučbe.