Technická univerzita vo Zvolene sa teší mimoriadnemu záujmu potenciálnych študentov. Na deň otvorených dverí dvoch najväčších fakúlt – Lesníckej a Drevárskej sa prišli pozrieť stovky stredoškolákov.

Programom ich okrem profesorov sprevádzali aj samotní študenti univerzity. Na Lesníckej fakulte mohli vidieť harvestový trenažér používaný na Katedre lesnej ťažby, 3D jaskyňu so simulátorom rastu, DNA laboratórium či napríklad biotechnologické inovácie. Drevárska fakulta študentom ponúkla prehliadku ateliérov Katedry dizajnu nábytku a interiéru, elektrónového mikroskopu a ukázala aj vybavenie hasičov na Katedre protipožiarnej ochrany.

,,V našich historických študijných odboroch sa snažíme o inovácie, adaptujeme sa na nové požiadavky, predsa len profesie, ktoré sú dnes dominantné, sa pred desiatimi rokmi ešte len začínali rozvíjať alebo vôbec neexistovali. Na tieto trendy reagujeme a napriek tomu, že existuje veľký trh a kompetencie na vysokých školách, chceme ostať v našich tradičných oblastiach, avšak stále ich rozširovať – oblasť dizajnu, oblasť ochrany osôb a majetku, ako nakoniec aj ekonomické odbory, oblasti  riadenia podnikov, oblasti drevospracujúceho priemyslu,“ hovorí Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene.

Deň otvorených dverí pokračuje vo štvrtok

TUZVO reflektuje na aktuálne trendy na pôde všetkých fakúlt. Už budúci týždeň vo štvrtok 6. februára 2020 na Dni otvorených dverí Fakulty techniky predstaví univerzita jej úplnú novinku – holografický prístroj. ,,Najzaujímavejšie boli pre mňa ponúkané krúžky, ktorým sa tu dá venovať. Určite by som si vybral kynologický krúžok,“ hovorí stredoškolák Branislav Benko.

,,Mne sa páči lesné hospodárstvo a všeobecne tradície lesákov. Sú to dobrosrdeční ľudia, páči sa mi, že si všetci pomáhajú, páči sa mi lesnícka hymna. Lesníctvo som začal viac vnímať vďaka mojim kamarátom, ktorí ho začali študovať. A keď ho začala študovať aj moja priateľka, tak som sa o to začal vážne zaujímať aj ja,“ hovorí s úsmevom potenciálny študent TUZVO Samuel Naď.