Zvolenské mestské zastupiteľstvo ešte v júni vyčlenilo sumu 1, milióna eur na potenciálne odkúpenie pozemkov po nerealizovanej druhej etape obchodného centra uprostred Zvolena. Dražba na ich odpredaj sa ale nateraz nekonala.

europa sc zvolen kino mier, stavbaParcelu aj s bývalým kinom predalo mesto developerovi VAV invest ešte v roku 2012 za účelom výstavby obchodno-zábavného centra Europa. Druhá etapa na spomínaných pozemkoch mala pôvodne pribudnúť do roka po otvorení prvej časti komplexu. Developer mal ale následne vo viacerých mestách problémy s financovaním svojich projektov. Následne sa dostal až do konkurzu.

Pozemky v centre, na ktorých v minulosti stálo Kino Mier, ale predtým cez viaceré spoločnosti prešli až na spoločnosť EUROPA F2, ktorá ich len pred pár týždňami navrhla do dražby. Vedenie mesta ihneď avizovalo svoj záujem opätovne získať pozemky pod svoju kontrolu, čo potvrdilo aj rozhodnutie zasupiteľstva. To schválilo účasť samosprávy na dražbe s maximálnou sumou 1 119 200 €. Ako už vtedy upozorňovala vedúca právneho oddelenia MsÚ vo Zvolene Andrea Čečetková, konanie dražby už v tom čase nebolo jednoznačné.

Okresný súd v Banskej Bystrici napokon skutočne rozhodol o povinnosti upustiť od dražby. „Vzhľadom na to, že správca zapísal tieto nehnuteľnosti do súpisu konkurznej podstaty úpadcu, listom zo dňa 23. 6. 2016 oznámil dražobníkovi, že uvedené nehnuteľnosti podliehajú konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu,“ konštatuje súd v odôvodnení svojho rozhodnutia.

Konkurzný správca ako aj súd sa tak stotožnili s pôvodným názorom Mesta Zvolen, že pozemky patria do konkurzného konania vyhláseného na spoločnosť VAV Invest. „Rozhodnutie súdu nás teší. Tie pozemky sú dôležité nielen z hľadiska dostavby nákupného centra. Tvoria vstupnú bránu do mesta v smere od Banskej Bystrice a tá dnes vôbec nevyzerá dobre, s tým jednoducho chceme niečo urobiť. Rozhodnutie znamená šancu, že sa o pozemky budeme môcť uchádzať priamo v konkurze. V prípade ich nadobudnutia tak celý proces nebude môcť nikto spochybniť, kým pri vydražení takáto možnosť nastať mohla,“ hovorí zvolenská primátorka Lenka Balkovičová.

V podobnej situácii je v súvislosti s konkurzom developera VAV invest a nedokončením jeho projektov aj Banská Bystrica.  Tamojší mestskí poslanci v júni rovnako schválili potenciálnu účasť na dražbe bývalého Domu kultúry v centre mesta, ktorý podľa dostupných informácií prepadol ako zábezpeka rakúskej banke.