V prípade konania dražby na pozemok v centre Zvolena, ktorý mal pôvodne slúžiť na výstavbu druhej etapy nákupno-zábavného centra na severnej strane námestia, sa mesto bude uchádzať o jeho spätné nadobudnutie.

europa sc zvolen kino mier, stavbaMestské zastupiteľstvo schválilo na svojom 7. zasadnutí, účasť a zastupovanie mesta pre primátorku Lenku Balkovičovú na dražbe pozemku bývalého kina Mier. Túto parcelu predalo práve zastupiteľstvo v roku 2012 spoločnosti VAV Invest. V súčasnosti mal pozemok slúžiť ako druhá časť Europa Shopping Center. Druhá etapa mala pôvodne pribudnúť do roka po otvorení prvej časti komplexu. Developer mal ale následne vo viacerých mestách problémy s financovaním svojich projektov. Na pozemku bývalého kina stojí nedokončené parkovisko a po budove niet ani chýru.

„Pozemky boli VAV investu odpredané za účelom dobudovania druhej etapy Europa Shopping Center. Pozemky boli odpredané s týmto vedomím a predávajúci, mesto Zvolen deklarovalo, že za iným účelom by tieto pozemky nikdy nepredalo. Napriek tomu došlo k posunu vlastníctva tejto nehnuteľnosti na ďalšie personálne prepojené právnické osoby. Až následne sme cez obchodný vestník zistili, že bola vyhlásená dobrovoľná dražba,“ vysvetlila primátorka Zvolena Lenka Balkovičová. Ako dodala, mestu Zvolen nie je pozemok ľahostajný a chce mať možnosť ovplyvniť ďalšie dianie spojené so spomínanou parcelou.

Uvedené prevody nehnuteľností boli podľa správcu konkurznej podstaty spoločnosti VAV invest neplatné. „Snažíme sa celú situáciu analyzovať a zároveň chceme tým upozorniť na túto dražbu. Nevieme však presne povedať či sa vôbec konanie uskutoční a či dražobník od tohto konania neodstúpi,“ priblížila Andrea Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ vo Zvolene.

Mestské zastupiteľstvo schválilo maximálnu výšku, ktorú môže mesto Zvolen na dražbe ponúknuť. Ide o sumu 200 € za jeden m2. Celkové náklady na nadobudnutie pozemku, vrátane dražobnej zábezpeky, by tak nemali presiahnuť sumu 1 119 200 €. Mesto ich plánuje čerpať najmä zo svojho vytvoreného rezervného fondu.

V podobnej situácii je v súvislosti s konkurzom developera VAV invest a nedokončením jeho projektov aj Banská Bystrica.  Tamojší mestskí poslanci v utorok rovnako schválili potenciálnu účasť na dražbe bývalého Domu kultúry v centre mesta, ktorý podľa dostupných informácií prepadol ako zábezpeka rakúskej banke.