Mestské zastupiteľstvo po pondelňajšej diskusii podporilo snahu vedenia mesta zapojiť sa do nového projektu. Pod Pustým hradom by mohli od októbra pôsobiť rómske občianske hliadky.

Okrem projektu terénnej sociálnej práce a projektu vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie je to ďalší národný projekt, do ktorého sa mesto Zvolen chce zapojiť. Za 7 000 eur, ktoré zaplatí mesto z vlastného rozpočtu, by mohol Zvolen na tri roky získať šiestich zamestnancov, ktorí by mestskej polícii pomáhali riešiť problémy na Balkáne.

Výhodou je, že pôjde o ľudí z problematickej lokality, ktorí podmienky na Balkáne sami dobre poznajú.

„Každý projekt, ktorý nám pomôže riešiť situáciu v tejto lokalite, je dobrý a treba doň ísť, navyše, ak to mesto stojí len minimum,“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová.

Mesto už podobné hliadky  malo v roku 2015, bol to pilotný projekt, ktorý sa osvedčil. „Išlo o občianske hliadky, ktoré pomáhali polícii v bežných situáciách a plnili funkciu informátorov,“ dodáva primátorka. Magistrát žiadosť o získanie nenávratného finančného príspevku už podal, čaká na spätnú väzbu od Ministerstva vnútra SR.