TS mesta Zvolen (E. Ježovičová) | 30.6.2017

Do Zvolena by sa mohli vrátiť občianske hliadky

Mestské zastupiteľstvo po pondelňajšej diskusii podporilo snahu vedenia mesta zapojiť sa do nového projektu. Pod Pustým hradom by mohli od októbra pôsobiť rómske občianske hliadky.

Okrem projektu terénnej sociálnej práce a projektu vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie je to ďalší národný projekt, do ktorého sa mesto Zvolen chce zapojiť. Za 7 000 eur, ktoré zaplatí mesto z vlastného rozpočtu, by mohol Zvolen na tri roky získať šiestich zamestnancov, ktorí by mestskej polícii pomáhali riešiť problémy na Balkáne.

Výhodou je, že pôjde o ľudí z problematickej lokality, ktorí podmienky na Balkáne sami dobre poznajú.

„Každý projekt, ktorý nám pomôže riešiť situáciu v tejto lokalite, je dobrý a treba doň ísť, navyše, ak to mesto stojí len minimum,“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová.

Mesto už podobné hliadky  malo v roku 2015, bol to pilotný projekt, ktorý sa osvedčil. „Išlo o občianske hliadky, ktoré pomáhali polícii v bežných situáciách a plnili funkciu informátorov,“ dodáva primátorka. Magistrát žiadosť o získanie nenávratného finančného príspevku už podal, čaká na spätnú väzbu od Ministerstva vnútra SR.