P1380087Sú pravou rukou policajtov, no zastupujú občanov. Pohybujú sa po uliciach a dohliadajú na bezpečnosť okoloidúcich. Pomáhajú im. Občianske hliadky.

Od prvého júla mesto Zvolen spustilo pilotný projekt občianskych hliadok. Ide o predvoj projektu rómskych občianskych hliadok, ktorý by mal koncom roka odštartovať ako súčasť národného projektu: zamestnanosť.

Zvolen sa rozhodol už počas leta v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny projekt v upravenej forme odskúšať a vybral osem aktivačných pracovníkov, ktorí prešli školením. Dnes sa už štyria z nich pohybujú po uliciach a pomáhajú občanom. Gestor projektu na MsÚ Zvolen Jozef Čillík hovorí, že by mali pomáhať napr. starším ľuďom a mamičkám s vystupovaním a nastupovaním do MHD, dohliadať na starých a chorých v prílišnom teple, nahlasovať čierne skládky alebo dozerať na celkový poriadok v meste, a potom podávať hlásenia. „Plnia si len občiansku povinnosť, nerobia nič navyše, čo by mali robiť aj občania,“ dodáva Čillík.

P1380084Ako hovorí jedna z členov občianskych hliadok, sú spojením medzi políciou a občanmi. „Niektorí ľudia sa policajtom boja problémy hlásiť, ale nám povedia,“ hovorí pani v strednom veku, ktorá sa ráno vydáva do terénu. Keďže ide o aktivačných pracovníkov, teda občanov z radov dlhodobo nezamestnaných, mnohí už podľa Čillíka stratili pracovné návyky a do pracovného života sa im vracia ťažšie. Napriek tomu majú o prácu záujem – vidia šancu v pripravovanom projekte rómskych občianskych hliadok. Tam by už mohli pracovať na plný úväzok a byť tým pádom lepšie ohodnotení.

Rómske občianske hliadky by mali dozerať predovšetkým na život občanov z marginalizovaných skupín a sami by z týchto skupín mali pochádzať. Práve vďaka ich dobrej znalosti komunity by podľa metodiky projektu mala fungovať ich prirodzená autorita.