Divadlo Jozefa Gregora Tajovského a Divadelný ústav pripravili výstavu venovanú 50. výročiu Medzinárodného letného divadelného festivalu Zámocké hry zvolenské, ktorý aj v jubilejnom zlatom ročníku naplní programom celé mesto Zvolen od zámku až po divadlo a ktorý patrí k najzvučnejším kultúrnym udalostiam mesta a kraja.

Vernisáž výstavy s názvom 50 rokov Zámockých hier zvolenských sa uskutočnila počas prvého dňa festivalu, v piatok 7. júna v Stĺpovej sieni Zvolenského zámku a prístupná bude až do konca augusta.

„Výstava prináša prierez históriou najväčšieho a najstaršieho open-air divadelného festivalu na Slovensku prostredníctvom rozmanitých archívnych materiálov. V Stĺpovej sieni Zvolenského zámku budú pútavou formou sprítomnené míľniky na ceste k 50. jubilejnému ročníku festivalu Zámocké hry zvolenské s mottom Otvorené horizonty,“ priblížila spoluautorka výstavy Martina Daubravová z Divadelného ústavu. Ako zdôraznila, festival založilo, dodnes organizuje a vlastnou premiérou otvára Divadlo Jozefa Gregora Tajovského.

Oficiálnemu prvému ročníku predchádzalo viacero pokusov uviesť predstavenie zo zvolenského divadla v priestoroch zámku. „V roku 1972 sa na nádvorí zámku odohrali dve predstavenia Shakespearovej hry Veselé panie z Windsoru. Bola to mimoriadna udalosť, pretože postavu Falstaffa pohostinsky naštudoval herec Slovenského národného divadla Viliam Záborský. V Kráľovskej sieni boli v roku 1973 uvedené dve komorné predstavenia a na nádvorie bola prenesená komédia Tartuffe,“ vymenúva ďalšia z kurátoriek, teatrologička Dária F. Fehérová. Boli to pokusné predstavenia, počas ktorých diváci sedeli na rybárskych stoličkách a po celom meste pozbieraných lavičkách, s využitím denného svetla a s improvizovanou scénou.

Po tomto úspechu sa v roku 1974 začala písať oficiálna história festivalu Zámocké hry zvolenské. „Prvý oficiálny ročník otvorila premiéra hry Juliusa Zeyera Radúz a Mahuliena v réžii Mikuláša Fehéra. Prvé ročníky uvádzalo divadlo vždy novú hru pripravenú špeciálne pre priestory zámku a tú potom reprízovalo každý večer. V rokoch 1979 – 2014 bola súčasťou festivalu operná časť organizovaná Štátnou operou Banská Bystrica,“ uviedla M. Daubravová. Ako poukázali kurátorky, festival postupne začal prizývať aj hosťujúce slovenské divadlá s inscenáciami vhodnými do exteriéru a od roku 1993 i zahraničné divadlá. Okrem nádvoria sa v priebehu desaťročí využili na divadelné aktivity aj ďalšie priestory zámku, napríklad Kráľovská sieň s dreveným kazetovým stropom, Kapitánsky dom, Rytierska sála, Severozápadná bašta a iné.

Na výstave odborne spolupracovala aj dramaturgička Divadla Jozefa Gregora Tajovského Uršuľa Turčanová: „Sme veľmi radi, že výstava dodá jubilejnému ročníku festivalu ďalší rozmer a v pútavej vizuálnej koncepcii Nory Nosterskej sprítomní jeho 50-ročnú históriu. Výstava bude doplnená aj o autentické kostýmy z našich zámockých inscenácií a video-spomienky na niektoré zámocké premiéry, podujatia a čoraz rozmanitejšie sprievodné aktivity. Vernisáž bude prvým podujatím 50. ročníka Zámockých hier zvolenských a bude po nej nasledovať slávnostné otvorenie festivalu a premiéra.“

Festival potrvá do nedele 16. júna, výstava mapujúca jeho 50 ročníkov bude na zvolenskom zámku prístupná do 31. augusta 2024. Kompletný hlavný aj sprievodný program festivalu je dostupný na stránke www.zhz.sk.