Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské obohatí kultúrnu ponuku mesta a regiónu v dňoch 7. až 16. júna. Pôjde už o jubilejný 50. ročník.

Na jeho začiatku v priestoroch SNG Zámok Zvolen bude vernisáž tematickej výstavy, ktorá vznikla v spolupráci s Divadelným ústavom. Zlaté jubileum bude aj súbežným leitmotívom festivalu ZHZ s mottom Otvorené horizonty. Slávnostné výročie vyvrcholí v sále DJGT večerným galakoncertom 15. júna, počas ktorého si divadlo a jeho hostia i diváci netradične zrekapitulujú festivalové polstoročie.

Večerný program ZHZ sa z viacerých dôvodov uskutoční prevažne v sále a štúdiu DJGT a vo svojej štruktúre ponúkne aj technicky náročnejšie produkcie, ktoré by inak neboli prenosné na zámocké nádvorie. Diváci však zažijú jedinečné prepojenie divadelného umenia s historickou scenériou v podvečernom termíne, keď sa budú v zámockých interiéroch hrať komorné inscenácie.

Prvý festivalový večer bude patriť slávnostnej premiére hry Jozefa Mokoša Verná nevera. Divadelný tvorca, ktorý zanechal výraznú stopu v našom regióne, je autorom originálnej variácie na commediu dell´arte. Inscenáciu so satirickými autorskými piesňami, s prvkami artistickej štylizácie a klauniády pripravuje inscenačný tím pod režijným vedením umeleckého šéfa DJGT Petra Palika. Dramaturgiu najstaršieho a najväčšieho open air divadelného festivalu na Slovensku v priebehu desiatich dní, okrem významných slovenských divadiel, budú koncepčne dotvárať atraktívne inscenácie z Česka, Izraela, Nemecka a Srbska. Pripravené sú aj rôzne scénické čítania, výstavy, dielne, prezentácie či živé nahrávania obľúbených podcastov.

Zámocké hry zvolenské zostávajú lákavým podujatím pre pestrú divácku i odbornú verejnosť, ale súbežne s tým budú posúvať vlastné umelecké limity. Programová skladba prinesie tematické odkazy z minulosti, akým je humanistický pohľad na tému holokaustu v inscenácii Whistle, alebo zo súčasnosti, čo je prípad uletenej a provokatívnej komédie SND Sme v pohode. Ale naznačí aj realitu „za horizontom“, v podobe očistného scénického obradu Vykouření Divadla Husa na provázku. Festivalovými headlinermi budú aj Divadlo Astorka Korzo 90 s ich Nevestou a komornou inscenáciou Halpern a Johnson alebo Divadlo Jána Palárika z Trnavy s originálnou spomienkou na ikonickú osobnosť slovenskej scény Filip. Podujatia s prvkami multižánrovosti a interaktivity, ktoré si už našli svojho trvalého adresáta, budú opäť súčasťou aj aktuálneho ročníka festivalu. Takým je výnimočné multimediálne 3D predstavenie Kráľ duchov v produkcii nemeckého súboru Puppentheater Zwickau.

Predstavenie Halpern a Johnson. Foto: Ctibor Bachratý.

Značka ZHZ sa vyvíja na základe intenzívneho prepojenia s lokálnymi inštitúciami a komunitami, pretože festival systematicky podporuje aj miestnu i regionálnu divadelnú a umeleckú produkciu. V rámci tejto regionálnej podpory budú mať diváci aj v tomto ročníku možnosť sledovať umelecké konfrontácie výborných inscenácií nezávislých divadiel z rôznych slovenských regiónov. Početné festivalové vystúpenia sa na viacerých úrovniach a miestach prepoja so životom mesta i regiónu.

Program bude tradične venovaný všetkým vekovým kategóriám. Zvláštna pozornosť je venovaná pestrému výberu rozprávok pre najmladších festivalových divákov. S témou ZHZ tesne súvisia aj environmentálne aspekty a dopady aktivít spojených s organizáciou festivalu na životné prostredie a prírodu. Oba tieto prvky spája nedidaktická rozprávka O rastlinách, zvieratách a ľuďoch Nového divadla z Nitry.

Počas prípravy a trvania festival pokračuje v uplatňovaní reálnych krokov k ďalšiemu šetrnému a trvalo udržateľnému prístupu v úzkej spolupráci s organizáciami operujúcimi v tomto odbore na území mesta a kraja (festivalová Envirohliadka – Očami prírody, realizácia Zelenej scény DJGT). Jedným z podujatí, ktoré sledujú environmentálne ciele a skĺbili činnosť viacerých združení a organizácií z regiónu, je tretí ročník Festivalového charitatívneho behu pre budúcnosť, ktorý v nedeľu 16. júna podporou výsadby stromov otvorí ďalšie zelené horizonty pre naše okolie a zároveň aj zatvorí aktuálny 50. ročník medzinárodného letného divadelného festivalu Zámockých hier zvolenských.

Kompletný program festivalu a možnosť zakúpenia vstupeniek je dostupná online na webe zhz.sk.