V rámci cyklu To najlepšie, čo doma máme organizátori privítajú vo štvrtok 25. januára o 18-tej hodine na Zvolenskom zámku kurátorku Zbierky umenia baroka a Zbierky ikon Slovenskej národnej galérie Katarínu Kolbiarz Chmelinovú.

MÁRIA TERÉZIA AKO KRÁĽOVNÁ UHORSKA

V  roku 2017 sme si pripomenuli 300 rokov od narodenia Márie Terézie (1717 – 1780), mimoriadnej panovníčky spojenej bezprostredne aj s naším územím a dejinami. Vlády sa ujala po otcovej smrti v roku 1740 a napriek neľahkej situácii sa jej ju podarilo udržať, stať sa rešpektovanou osvietenou vládkyňou a napokon i jednou z kľúčových osobností európskej politiky 18. storočia.

Jej podobu s korunovačnými insígniami sprítomňuje aj vystavený monumentálny reprezentačný portrét identifikovaný na aukcii v roku 2016 a následne na výstave vo viedenskom Belvederi v roku 2017 ako práca Franza Antona Palka (1717 – 1766) z obdobia krátko po polovici 18. storočia.

V silnej generácii viedenských portrétistov ho možno považovať za vážneho konkurenta, dvorného maliara a riaditeľa Viedenskej akadémie výtvarných umení, Martina van Meytens (1695 – 1770). S jeho prejavom zviazanú podmanivú maľbu Márie Terézie poskytla Slovenskej národnej galérii ako dlhodobú zápožičku Zbierka Linea, Bratislava.

Katarína Kolbiarz Chmelinová od roku 2000 pracuje ako kurátorka Zbierky umenia baroka a Zbierky ikon slovenskej národnej galérie. Zároveň je od roku 2001 zamestnaná ako odborná asistentka a od roku 2012 ako vedúca Katedry dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Profesne sa koncentruje na výskum sochárstva a maliarstva raného novoveku v strednej Európe.