Prostredníctvom zaujímavých prednášok, besied i tvorivých dielní si pripomenieme časy minulé v európskom i regionálnom kontexte a po úspešnom úvodnom festivale v apríli sa znovu otvárajú brány zámku tak, ako ho možno nepoznáte.

Streda 10. október o 18.00 hod.

Marta Mácelová: Slovania vo Zvolenskej kotline │ vstupné: 1,50 €

Prednáška a beseda s archeologičkou Martou Mácelovou 

Marta Mácelová (1952) absolvovala štúdium archeológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, v rokoch 1975 – 2005 pracovala v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, v rokoch 2005 – 2015 bola internou pracovníčkou Katedry histórie FF UMB. V súčasnosti pôsobí ako externá spolupracovníčka. Venovala sa archeologickým prieskumom a záchranným prácam v okresoch Banská Bystrica a Zvolen (prieskumy slovanských sídlisk 7. – 9. storočia na Sliači a v Môťovej, jaskyne Netopierska v Nemciach pri Banskej Bystrici, areálu mestského hradu v Banskej Bystrici a i.). Prednáška a následná beseda budú venované histórii osídľovania Zvolena a jeho okolia Slovanmi.

Štvrtok 11. október o 18.00 hod.

Barbari – sťahovanie národov a Európa po páde Rímskej ríše │ vstupné: 1,50 €

Prednáška a beseda s historikom Petrom Bystrickým

O Attilovi a jeho nemilosrdnosti počul asi každý.  Nebol však posledným, kto svet Rimanov a Grékov ohrozoval. Na stretnutí budeme sledovať osudy kráľov, ktorí prišli po Attilovi, ale väčšina z nich zostala v jeho tieni, a osudy kmeňov, ktoré Hunov porazili, alebo si založili svoje ríše na území ohraničenom Karpatmi, Alpami a riekou Sávou, ale až na jeden zanikli skôr, ako k Dunaju prišli noví kočovníci Avari.

Piatok 12. október o 18.00 hod.

Historický román – fikcia či fakty? │ vstupné: 1,50 €

Moderovaná beseda so spisovateľom Jurajom Červenákom

Večer pre návštevníkom zámku pripravila iniciatíva Literárna bašta v Banskej Bystrici, ktorá organizuje pravidelné literárne podujatia. V súčasnosti začína aj svoju vydavateľskú činnosť a snaží sa oživiť literárne dianie v regióne. Dlhodobo pracuje na vzniku bystrického rezidenčného centra v priestoroch historickej bašty pri Lazovnej bráne. Na stretnutí sa porozprávame nielen o tvorbe autora, ale aj o tom, ako sa píšu knihy s historickou zápletkou, ako spisovateľ spracúva fakty, či je bežné spolupracovať pri písaní s historikmi, resp. ako sa dá skombinovať fikcia s faktami. Besedu moderuje Ľubica Tomková. Počas večera bude otvorený aj „knižný bufet“, v ktorom si budete môcť zakúpiť knihy z kníhkupectva Artforum.

Sobota 13. október o 10.00 hod.

Zámok bez zámkov pre rodiny │ vstupné: 2 €/rodina

Netradičná tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi

Tvorivé dopoludnie bude zamerané na výrobu šperkov inšpirovaných obdobím Franskej ríše. Čím sa zdobili králi, kráľovné, kniežatá či dvorné dámy v dávnych časoch? Spolu sa pokúsime vytvoriť si šperky, ktoré svedčia chlapcom i dievčatám. Maximálna kapacita je 30 detí. Je možné sa dopredu objednať na telefónnom čísle 045/24 53 001 alebo cez e-mail: lektori.zvolen@sng.sk

Nedeľa 14. október

Galéria pre všetkých │ vstupné: voľné

Možnosť navštíviť SNG Zvolenský zámok počas otváracích hodín BEZPLATNE!