Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene pripravilo na koniec augusta a na september výstavu venovanú významnej osobnosti zvolenskej histórie – pedagógovi, politikovi, antifašistovi a starostovi mesta Danielovi Ertlovi. V januári tohto roku uplynulo 125 rokov od jeho narodenia a to je jedinečnou príležitosťou predstaviť Zvolenčanom osobnosť, ktorá svojimi myšlienkami, ale aj skutkami formovala obraz mesta Zvolen v rokoch 1927 – 1938. Daniel Ertl bol v tomto období starostom mesta a mal významný vplyv na jeho rozvoj.

Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania. Tesne pred rozbitím Československej republiky sa vzdal funkcie starostu a neskôr pre zlý zdravotný stav odišiel aj z verejného života. Krátko pred koncom II. svetovej vojny bol ešte členom Slovenskej národnej rady a krátko i predsedom Miestneho národného výboru vo Zvolene. Zomrel v roku 1962 vo Zvolene a je pochovaný na zvolenskom cintoríne. V súčasnosti je po ňom pomenovaná ulica na sídlisku Zvolen – Západ.

Písomnosti a fotografie na osemnástich paneloch približujú život Daniela Ertla, jeho prácu a hodnoty, ktoré počas funkčného obdobia na radnici vykonal. Vítal hostí, rečnil na slávnostných zhromaždeniach, na oslavách v meste. Má nemalé zásluhy na tom, že na Borovej Hore bola  postavená zotavovňa, vybudovaná  nová nemocnica, katolícka fara, Robotnícky dom, budova Živeny, ale bol aj dobudovaný mestský vodovod, kanalizácia, upravili sa chodníky, nový park, boli dláždené ulice.

Väčšina fotografií je na výstave prezentovaná po prvýkrát. Množstvo fotografií pochádza z rodinného archívu vnuka Daniela Ertla. Časť je zo zbierkového fondu múzea a pochádza z albumu fotografií, ktorý je doplnkom k Pamätnej knihe mesta, ktorá bola založená v roku 1933 zastupiteľstvom mesta v spolupráci s letopiseckou komisiou, ktorej predsedom bol práve starosta Daniel Ertl.

Súčasťou výstavy budú aj zbierkové predmety pochádzajúce z obdobia „starostovania“ Daniela Ertla – školské a učebné pomôcky, nábytok, busta a reliéfy čestných občanov mesta Zvolena – prezidentov T.G. Masaryka, E. Beneša, ministra M. Hodžu, fotografie Zvolena zo starého zvolenského fotoateliéru Sabitscher. Návštevníci po prvýkrát uvidia sekretár zo začiatku 20. storočia vyrobený vo zvolenskej továrni na nábytok Firmy Figusch.

Výstavu Daniel Ertl a jeho doba si budú môcť návštevníci prezrieť v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene od 22. augusta do 30.septembra 2011 v pondelok až piatok, v čase od 9:00 do 17:00 hodiny.