Správna hygiena patrí k najúčinnejším preventívnym opatreniam pred chorobami. Preto by sme mali už malé deti učiť ako si správne umývať ruky. Nemocnica Zvolen, člen skupiny Agel, už niekoľko rokov organizuje pre verejnosť podujatia zamerané na správnu hygienu rúk.

Počas prázdnin vycestoval Minko Špinko za deťmi mimo región zvolenského okresu, a to do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec (predtým Šrobárov ústav). Pomocou edukatívnej rozprávky, interaktívnym prístupom naučil aj najmenších pacientov správnej technike umývania rúk.

Deti názorne videli prečo je dôležité správne si umývať ruky a čo všetko im hrozí v prípade, keď budú hygienu rúk zanedbávať. Po vyrozprávaní príbehu a názornej ukážke umývania rúk nasledovalo overenie nacvičenej techniky pod špeciálnou UV lampou, kde sa nesprávne umyté miesta na rukách jasne zviditeľnia. Je to najjednoduchší spôsob, ako zabrániť vzniku a šíreniu infekcií. Ako potvrdilo vedenie ústavu, Minko Špinko sa tešil mimoriadnej pozornosti zo strany detí aj rodičov, preto ich opäť čoskoro navštívi.

„Cieľom celého tohto projektu je hravým spôsobom učiť deti už v útlom veku správnej technike umývania rúk, pomáhať rodičom podporovať imunitný systém svojich detí a tiež pomôcť pediatrom používať v liečbe antibiotiká len vtedy, keď je to nevyhnutné,“ vysvetlila Jana Krokošová a dodala „Obyčajné umývanie rúk  len pod tečúcou vodou nedokáže zlikvidovať všetky baktérie, preto je potrebné  použiť mydlo, ktoré nanášame na vlhké ruky. Dĺžka umývania rúk by mala byť aspoň tridsať sekúnd. Tento spôsob edukácie podporujú pedagógovia aj rodičia.“

Minko Špinko je postavička, ktorú poznajú takmer všetky deti materských škôl vo Zvolene. Vznikla v Nemocnici Zvolen a už niekoľko rokov vychováva a učí správnej technike umývania rúk práve tých najmenších, a to prostredníctvom rovnomenného projektu “Minko Špinko“. Autorom projektu a hlasom postavičky je Jana Krokošová, vedúca oddelenia klinickej mikrobiológie.