Obľúbená voda z Červeného medokýša vo Zvolene už vyhovuje vo všetkých vyšetrených mikrobiologických ukazovateľoch na pitie. Uviedol to po opakovanom vyšetrení vzoriek vody RNDr. Jozef Strhársky z odboru lekárskej mikrobiológie banskobystrického RÚVZ. Rozhodnutie o možnom opätovnom využívaní prameňa na pitné účely je na RÚVZ Zvolen.

Uplynulý týždeň vzorky doručil v rámci hygienického dozoru do laboratória mikrobiológie vôd Oddelenia mikrobiológie životného prostredia RÚVZ Banská Bystrica zvolenský RÚVZ. Na základe rozboru tohto prírodného prameňa koncom septembra uplynulého roka totiž vydala táto inštitúcia odporúčanie nepiť túto vodu kvôli viacerým nevyhovujúcim parametrom. Vo vzorkách sa našlo jednak zvýšené množstvo koliformných baktérií, ale aj Escherichia coli a enterokoky . Počty u všetkých týchto ukazovateľov však musia byť na 100 ml skúšanej vzorky podľa nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na ľudskú spotrebu nulové. Všetky tieto ukazovatele indikujú možnosť fekálneho znečistenia vody a možnú prítomnosť iných druhov patogénnych baktérií. Môžu negatívne vplývať na ľudské zdravie, predovšetkým u malých detí, starých ľudí a u ľudí s oslabenou imunitou a vyvolať u nich hnačky, zvracanie, či bolesti brucha. “Prameň podľa našich odporúčaní vyčistilo jednak mesto, ale aj tamojší chatári, čo bolo z mikrobiologického hľadiska účinné. Napriek tomu odporúčame prameň naďalej kontrolovať minimálne dva krát do roka“, uviedol RNDr. Strhársky.

Červený medokýš je vo vlastníctve mesta Zvolen. Kontaminovaný zdroj tejto minerálnej vody prešiel dvojnásobným čistení Savom. Tento prípravok neostáva dlhodobo vo vode a nepoškodzuje tak ľudské zdravie. Ako účinnú látku obsahuje chlórnan sodný, ktorý sa rozkladá na chlorid sodný a vodu.